English | Français   rss
Liên kết
Về đối tượng ưu tiên 06 (20-04-2016 09:41)
Góp ý

 

Hỏi: Bố em đi bộ đội Campuchia về được khen tặng Huân chương Chiến công, em có được hưởng đối tượng ưu tiên 06 trong tuyển đại học sinh không?

 

Trả lời: Theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành:  Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, giấy chứng nhận để hưởng ưu tiên 06 là Quyết định trợ cấp một lần đối với người có công (bố/mẹ) của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Trong trường hợp chưa kịp làm thủ tục để hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp theo quy định, cần có giấy tờ chứng minh đã được khen tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng hoặc Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương Chiến thắng (của bố/mẹ). Như vậy, nếu bố em chỉ được khen tặng Huân chương Chiến công mà không có các loại giấy tờ minh chứng như đã nói trên thì em không được hưởng đối tượng ưu tiên 06.

 

Hỏi: Cho em hỏi bố em là cán bộ bị tai nạn lao động, có quyết định của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cho hưởng trợ cấp hàng tháng thì em có được hưởng đối tượng ưu tiên 06 trong tuyển sinh đại học, cao đẳng không?

Trả lời: Con cán bộ bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp thường xuyên không được ưu tiên trong tuyển sinh mà chỉ được giảm 50% học phí khi học đại học, cao đẳng.

 

Hỏi: Bố em đi bộ đội ở Lào sau năm 1975, khi xuất ngũ về địa phương có Quyết định của Tư lệnh Quân khu 4 cho hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì em có thuộc đối tượng ưu tiên 06 không?

Trả lời: Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính quy định chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Như vậy, nếu bố em chỉ có quyết định trợ cấp một lần của Tư lệnh Quân khu 4 mà không có một trong các giấy tờ minh chứng sau thì em không được hưởng đối tượng ưu tiên 06 trong tuyển sinh: Quyết định trợ cấp một lần đối với người có công (bố/mẹ) của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Huân chương Kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng hoặc Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương Chiến thắng (trong trường hợp chưa kịp làm thủ tục để hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp theo quy định).

 

 

Liên kết
×