English | Français   rss
Liên kết
Về đào tạo Báo chí tại Trường ĐH Khoa học - ĐHH (22-03-2016 03:29)
Góp ý

 

Hỏi: Kính gửi ban tuyển sinh: Hiện tại em đang sống và làm việc ở TP Vinh - Nghệ An. Em muốn học lớp đào tạo tại chức khoa Báo chí và Tuyên truyền, vì vậy em hỏi trường mình có tổ chức lớp học hay liên kết trường nào ở Vinh không và thời gian nào (nếu có).

 

Ông Đỗ Văn Phòng, Phó Trưởng ban CTHSSV - ĐHH:

Trả lời: 

Hiện nay, ngành Báo chí của Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế không có hệ  vừa học vừa làm (tại chức cũ) và cũng không liên kết với trường nào ở Tp Vinh, Nghệ An.

 

Tuy nhiên, Trường ĐH Khoa học - ĐHH có tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí khóa XVI năm 2016. Thí sinh có thể tham khảo chương trình này tại địa chỉ: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=2901 

 

 

Liên kết
×