English | Français   rss
Liên kết
Về việc đăng ký tổ hợp môn xét tuyển (26-04-2016 11:21)
Góp ý

Hỏi: Em thi khối D (Toán Văn Anh) môn em chọn thi xét tốt nghiệp là môn Địa. Và ngành em chọn là QTDL thuộc Khoa du lịch - Đại Học huế. Có tổ hợp môn mới là Toán Địa Anh khối D10 thì điểm môn thi môn Địa mà em chọn để xét điểm tốt nghiệp có thể xét điểm Đại học cho khối D10 không ạ. Và trong tờ giấy đăng kí thi. Mục chọn 3 môn thi đại học thì em có cần đánh dấu thêm môn Địa không ạ. Như mục đánh dấu 4 môn xét tốt nghiệp.

 

Ông Đỗ Văn Phòng, Phó Trưởng ban CT HSSV - Đại học Huế

Trả lời: Trong Phiếu đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia chưa có mục đăng ký cho tổ hợp môn xét tuyển vào đại học mà chỉ đăng ký thi các môn và xác nhận môn dùng để xét công nhận tốt nghiệp (đọc kĩ hướng dẫn mặt sau của phiếu số 2). Khi có kết quả thi THPT quốc gia, em muốn đăng ký xét tuyển vào Khoa Du lịch - Đại học Huế theo tổ hợp môn xét tuyển Toán, Địa lý, Tiếng Anh khi đó em mới điền cụ thể vào phiếu đăng ký xét tuyển.

Liên kết
×