English   rss
Liên kết
Thông báo về việc thay đổi logo Trường ĐH Y Dược - Đại học Huế (04-01-2017 10:19)

Nhằm tạo bản sắc riêng, mang ý nghĩa của một Trường đại học với chiều dài lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển và phù hợp với sứ mạng, chiến lược của Trường; Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế đã có thông báo số 3881/TB-ĐHYD ngày 28/12/2016 về việc thay đổi logo mới của Trường kể từ ngày 01/01/2017.

Liên kết
Hệ thống thông tin Sau đại học Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM