English | Français   rss
Liên kết
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông báo về việc xét tuyển công chức (21-02-2020 16:56)
Góp ý

Thực hiện chính sách thu hút nhân tài vào làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Lao động Thương bình và Xã hội có nhu cầu xét tuyển các trường hợp sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn. 

 

Xem toàn văn thông báo ở file đính kèm. 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×