English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học (14-02-2020 11:21)
Góp ý

 

Ngày 13/02/2020, Đại học Huế đã có Công văn Thông báo về việc chuẩn bị cho sinh viên trở lại học tập bình thường kể từ ngày 17/2/2020. 

 

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng, diễn biến của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trong những ngày tới còn phức tạp. Vì vậy, đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/02/2020. 

 

Xem toàn văn thông báo ở file đính kèm. 

 

 

 

Liên kết
×