English | Français   rss
Liên kết
Kết nối, phát triển các nhóm nghiên cứu, tăng xuất bản quốc tế (21-02-2020 21:52)
Góp ý

Ngày 18/2/2020 , PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế đã có buổi tiếp và trao đổi với GS. Michael Henry Boehme, Khoa Khoa học Sự sống, Đại học Humboldt Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức (Humboldt University of Berlin) nhân dịp Giáo sư bắt đầu thời gian 3 tháng giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Huế trong chương trình trao đổi học giả của Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức DAAD.

GS. Michael Henry Boehme (phải) thăm phòng Truyền thống của Đại học Huế

 

Trong thời gian làm việc tại Đại học Huế, Giáo sư sẽ có các buổi giảng bài, sinh hoạt học thuật tại Trường ĐH Nông Lâm, Viện Công nghệ sinh học và Khoa Quốc tế thuộc Đại học Huế. Cũng trong thời gian này, Giáo sư và nhóm làm việc của Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế sẽ xây dựng kế hoạch cho việc kết nối, phát triển các nhóm nghiên cứu quốc tế, chiến lược tăng chất lượng và số lượng các xuất bản quốc tế; xây dựng các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

 

PGS.TS. Lê Đình Phùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế tiếp GS. Michael Henry Boehme, thảo luận chương trình làm việc và kế hoạch hợp tác trong thời gian sắp đến

 

Trong những năm gần đây, thông qua các chương trình trao đổi học giả, các dự án hợp tác, nhiều hội thảo, hội nghị có sự tham gia của các học giả quốc tế đã diễn ra tại Đại học Huế.  Nhiều ý tưởng được trao đổi và mang lại nhiều cơ hội hợp tác. Chủ đề trao đổi rất đa dạng, ngoài những hội nghị chuyên ngành hẹp, có những hội thảo về quản trị đại học, về giáo dục quốc tế. Cán bộ giảng viên Đại học Huế có thể chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm của đồng nghiệp quốc tế trong việc giải quyết những vấn đề trong giáo dục.

 

PV

Liên kết
×