English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế đón đoàn khảo sát chính thức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Đại học Huế trong khuôn khổ chương trình dự án SHARE (01-03-2018 03:35)
Góp ý

 

Từ ngày 01 – 03 tháng 3 năm 2018, Đại học Huế đón đoàn chuyên gia đến khảo sát chính thức đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục trong khu vực ASEAN (SHARE Institutional Assessments). Tham dự phiên khai mạc có PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế. Đoàn chuyên gia đánh giá gồm: GS. Jethro Newton từ Vương quốc Anh; GS. Simona Lache từ Romania; GS. Sofia Alisjahbana từ Indonesia; GS. Shahrir Abdullah từ Malaysia.  

 

Đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục là một phần quan trọng trong chương trình thử nghiệm của dự án SHARE. Trong lần đánh giá này, Đại học Huế là cơ sở giáo dục đại học duy nhất của Việt Nam được tuyển chọn, cùng với 10 thành viên khác đến từ 8 nước trong khối Đông Nam Á. Bộ tiêu chí Đoàn chuyên gia sử dụng là một sản phẩm hoàn toàn mới do dự án SHARE xây dựng, gồm 10 tiêu chuẩn, bao gồm: 1.  Cơ sở giáo dục có trách nhiệm về chất lượng (The institution has primary responsibility for quality); 2.  Đảm bảo chất lượng  (ĐBCL) thúc đẩy sự cân bằng giữa tự chủ đại học và việc chịu trách nhiệm trước xã hội (Quality assurance - QA- promotes the balance between institutional autonomy and public accountability); 3.  ĐBCL là một quy trình tham gia, hợp tác xuyên suốt tất cả các cấp, kết hợp chặt chẽ giữa giảng viên, sinh viên và các bên liên quan (QA is a participatory and cooperative process across all levels incorporating involvement of academic staff, students, and other stakeholders); 4.  Văn hóa chất lượng đặt nền móng cho tất cả các hoạt động của cơ sở giáo dục (A quality culture underpins all institutional activities); 5.  Hệ thống ĐBCL bên trong về mặt cấu trúc và chức năng được thiết lập và phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể  (A structured and functional internal Quality Assurance system with clearly defined responsibilities is established); 6.  Hệ thống chất lượng được phổ biến và hỗ trợ bởi cấp quản lý cao nhất để đảm bảo việc thực thi hiệu quả và tính bền vững cao (The quality system is promulgated and supported by the top management to ensure effective implementation and sustainability); 7. Cơ sở giáo dục phải có đủ nguồn tài nguyên để thiết lập và duy trì một hệ thống chất lượng hiệu quả. (Sufficient resources for establishing and maintaining an effective quality system within the institution should be provided); 8.  Cơ sở giáo dục cần có một cơ chế chính thống để phê duyệt, định kỳ đánh giá và theo dõi các chương trình, khen thưởng (The institution should have formal mechanisms for approval, periodical reviews and monitoring of programmes and awards); 9.  Chất lượng được theo dõi và đánh giá thường xuyên nhằm đạt được mục tiêu cải tiến liên tục ở mọi cấp độ (Quality is regularly monitored and reviewed for purposes of continuous improvement at all levels); 10. Thông tin cập nhật, chính xác về cơ sở giáo dục, tất cả chương trình đào tạo, thành tựu, quy trình ĐBCL phải được hoàn toàn công khai (Relevant and current information about the institution, its programmes, achievements, and quality processes is accessible to the public). 

 

  

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế phát biểu khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Đại học Huế, đánh giá cao công tác kiểm định chất lượng và hội nhập quốc tế. Tham gia đợt đánh giá này, Đại học Huế có cơ hội để phát hiện những điểm mạnh để phát huy và khắc phục điểm yếu nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo. 

 

GS. Jethro Newton đến từ Vương quốc Anh cho rằng, mục tiêu quan trọng nhất của đợt đánh giá là đưa ra được những khuyến nghị dựa trên 10 tiêu chí của SHARE và sẽ có báo cáo chính thức trong thời gian tới

  

Đại học Huế đã viết báo cáo tự đánh giá và nộp cho Văn phòng dự án tại Jarkata vào tháng 9/2017.  Trong quá trình thẩm định báo cáo, đoàn chuyên gia đã liên tục làm việc với Đại học Huế qua thư điện tử để cung cấp thêm thông tin về Đại học Huế, làm rõ vấn đề đã nêu trong báo cáo tự đánh giá. Đại học Huế đã chuẩn bị 10 hộp minh chứng tương ứng với 10 tiêu chuẩn với gần 500 đầu mục minh chứng. Đoàn chuyên gia sẽ phỏng vấn 9 nhóm phỏng vấn bao gồm: Ban giám đốc, Hội đồng Đại học Huế, Ban giám hiệu trường đại học thành viên, nhóm viết báo cáo, trưởng phó khoa, trưởng phó phòng ban, nhà tuyển dụng và cựu người học, giảng viên, sinh viên học viên.

 

Với việc tham gia đánh giá ngoài cơ sở giáo dục lần này, Đại học Huế mong muốn đưa thương hiệu Đại học Huế xuất hiện ở khu vực Đông Nam Á nhằm tiếp cận hơn với các chuẩn khu vực, chuẩn quốc tế trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng. Chính động thái này sẽ giúp Đại học Huế nhìn lại mình và có những cải tiến quyết liệt hơn để ngày càng phát triển và hoàn thiện.

 

Đoàn đánh giá chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Đại học Huế và các trường đại học thành viên

 

SHARE được khởi động từ tháng 5/2015, kéo dài đến năm 2018. Các đối tác bao gồm: British Council, Campus France, DAAD, EP-Nuffic, EUA (Hiệp hội các đại học Châu Âu) và ENQA (Hiệp hội Đảm bảo chất lượng Châu Âu). Các hợp phần của chương trình bao gồm: đối thoại chính sách, khung tham chiếu về chất lượng và đảm bảo chất lượng khu vực ASEAN, hệ thống chuyển đổi tín chỉ khu vực ASEAN, hệ thống chuyển đổi tín chỉ giữa ASEAN – EU, các chương trình học bổng trao đổi dành cho sinh viên.

 

Có 30 đại học khối ASEAN và 10 đại học khối EU tham gia chương trình. Trong đó Việt Nam có Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và Đại học Huế. 

 

Với Chương trình SHARE, Đại học Huế tham gia vào việc trao đổi sinh viên, đón nhận sinh viên và gửi sinh viên đi học trong khu vực ASEAN và EU trong thời gian 1 học kỳ theo hệ thống trao đổi tín chỉ. Việc trao đổi sinh viên giữa các nước ASEAN và giữa ASEAN – EU đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh hòa nhập, quốc tế hóa giáo dục đại học. 

 

 


Đại học Huế hiện có:

- 8/8 trường đại học thành viên đã hoàn thành kiểm định đồng cấp giai đoạn 2015 - 2021

- 6/8 trường đại học thành viên đã được kiểm đinh cơ sở đào tạo cấp quốc gia Việt Nam giai đoạn 2017 - 2022

- Đã có 02 chương trình đào tạo tự đánh giá theo chuẩn AUN – QA.

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×