English | Français   rss
Liên kết
Chương trình trao đổi tín chỉ quốc tế thuộc dự án Merging Voices 2017-2019 (Đợt 3) (26-04-2018 09:36)
Góp ý

 

Đại học Huế trân trọng thông báo thông tin về chương trình trao đổi tín chỉ quốc tế thuộc dự án Merging Voices 2017-2019 (Đợt 3) (Merging Voices project (2017-2019) - Erasmus+ International Credit Mobility) do Cộng đồng Châu Âu tài trợ và Đại học NOVA de Lisboa, Bồ Đào Nha điều phối. Đây là dự án hỗ trợ các chương trình trao đổi sinh viên và cán bộ giữa các cơ sở giáo dục của Bồ Đào Nha và 12 nước đối tác trong chương trình. 

 

Đại học Huế tiếp tục là một trong ba đại học của Việt Nam được phê duyệt là đối tác của chương trình Erasmus+ International Credit Mobility Programme (Chương trình Trao đổi Tín chỉ Quốc tế Erasmus +) trong giai đoạn từ 2017 – 2019 để thực hiện dự án trên.

 

  • Các chương trình trao đổi thuộc dự án bao gồm:

- Chương trình trao đổi sinh viên bậc đại học: 03-06 tháng

- Chương trình trao đổi sinh viên bậc sau đại học (Thạc sĩ/Tiến sĩ): 03 – 06 tháng

- Chương trình trao đổi cán bộ giảng dạy và hành chính: 07 ngày

 

  • Hình thức nộp hồ sơ tham gia chương trình:

Trực tuyến tại địa chỉ: http://mergingvoices2017.unl.pt/apply

Thời hạn nộp hồ sơ:  Ngày 10 tháng 5 năm 2018

Tham khảo http://mergingvoices2017.unl.pt/ (Guidelines for Applicants) để biết thêm thông tin chi tiết của chương trình.

 

Ban HTQT

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×