English | Français   rss
Liên kết
Học bổng Thạc sĩ Khoa học Công nghệ Viện nghiên cứu Hoàng gia Chulabhorn, Thái Lan (12-06-2020 10:43)
Góp ý

Đại học Huế thông báo đến các đơn vị thông tin “Học bổng Thạc sĩ Viện nghiên cứu Hoàng gia Chulabhorn – Thái Lan” trong khuôn khổ tài trợ của quỹ ASEAN (ASEAN Foundation). Các lĩnh vực nghiên cứu được lựa chọn bao gồm: Khoa học Môi trường, Độc chất Môi trường, Khoa học Hóa học. Các ứng viên được chọn sẽ theo học tại Viện nghiên cứu Chulabhorn – Thái Lan trong vòng 2 năm kể từ tháng 6 năm 2021.

 

Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 30/10/2020.    

Tiêu chuẩn ứng viên:

  1. Dưới 30 tuổi
  2. Có bằng Đại học với điểm GPA từ 2.75 và thuộc các chuyên ngành sau:
  • Khoa học Tự nhiên: Hóa học, Sinh học, Công nghệ Sinh học, Sinh học Phân tử, Khoa học Môi trường.
  • Khoa học Y Dược: Dược học, Công nghệ Y khoa.
  • Khoa học Dược phẩm.
  1. Có kinh nghiệm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.
  2. Tiếng Anh thành thạo (IELTS, TOEFL).

Giá trị học bổng:

     Học bổng đài thọ toàn bộ học phí, chi phí đi lại và sinh hoạt.

Cách thức đăng ký:

      Hướng dẫn chi tiết tại https://www.cgi.ac.th/admission/cgi_af_scholarship và trong tài liệu đính kèm.

     

Liên kết
×