English | Français   rss
Liên kết
Thông báo học bổng Lotus giai đoạn 2, đợt 1 (10-10-2011 23:45)
Góp ý

Đại học Huế trân trọng thông báo đến quý đơn vị thông tin về chương trình Học bổng Lotus giai đoạn 2 (Lotus II) - một chương trình hợp tác kéo dài từ 15/7/2011 đến 14/7/2015 do Cộng đồng Châu Âu tài trợ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa các tổ chức giáo dục đại học (HEI) ở châu Âu và châu Á (trong đó Đại học Huế là thành viên của Dự án và Đại học Ghent - Bỉ là đơn vị điều phối chính). Chương trình học bổng trao đổi dành cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh Tiến sĩ và Sau Tiến sĩ, nhân viên hành chính và đào tạo. Cụ thể như sau:

1. Loại hình và thời gian học bổng:
- Học bổng dành cho sinh viên đại học (6 tháng)
- Các học bổng dành cho học viên cao học (từ 6 - 22 tháng)
- Các học bổng dành cho nghiên cứu sinh Tiến sỹ (từ 6 - 34 tháng)
- Các học bổng dành cho nghiên cứu Sau tiến sỹ (6 tháng)
- Các học bổng dành cho nhân viên hành chính và đào tạo (giới hạn 1 tháng)
2. Ngành học: Các ngành học cụ thể được ưu tiên trong dự án này là:
- Khoa học Nông nghiệp
- Kinh doanh và Khoa học Quản lý
- Kỹ thuật, Công nghệ
- Địa lý, địa chất học
- Khoa học tự nhiên
- Luật
- Khoa học xã hội
Tuy nhiên ứng viên những ngành khác vẫn có thể nộp đơn xin học bổng.
3. Nộp hồ sơ:
Hình thức: Trực tuyến tại website: http://www.lotus.ugent.be/index.asp?p=1367&a=884
mục Lotus II: Applications - Online application
Thời hạn cuối: Xem chi tiết trên Website tại địa chỉ: http://www.lotus.ugent.be .

Đại học Huế đề nghị các đơn vị phổ biến rộng rãi thông tin này cho các cá nhân quan tâm tham gia dự tuyển.

Ban HTQT

Liên kết
×