English | Français   rss
Liên kết
Học bổng thạc sĩ và nghiên cứu sinh của nhóm nghiên cứu Vật liệu nano và ứng dụng (20-04-2020 15:47)
Góp ý

 

Nhóm nghiên cứu Vật liệu nano và ứng dụng thông báo 01 học bổng chương trình thạc sĩ và 02 học bổng chương trình tiến sĩ trong lĩnh vực hoá học.

 

Hướng nghiên cứu:

 

  • Phát triển, chế tạo các cấu trúc nano dựa trên nền oxit kim loại và kim loại quý bằng phương pháp hoá học;
  • Ứng dụng vật liệu trong cảm biến khí, xúc tác và kháng khuẩn.

 

Quyền lợi:

 

- Học viên được hỗ trợ toàn bộ học phí của khoá học;

- Học viên được hỗ trợ toàn bộ kinh phí thực hiện đề tài (hoá chất và đo đạc các đặc trưng vật liệu).

- Được hỗ trợ tối đa tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp ở các trường đại học trong nước; cũng như giới thiệu tìm học bổng các chương trình học cao hơn ở các nhóm nghiên cứu mạnh trong nước và quốc tế về khoa học vật liệu.

 

Yêu cầu ứng cử viên: Theo quy định của Đại học Huế và đam mê nghiên cứu khoa học, giảng dạy.

 

Một số hướng nghiên cứu gần đây của nhóm:

 

  • Chitin liquid crystal-templated oxide semiconductor aerogels, ACS Applied Materials & Interfaces (SCI, Q1, IF = 8.456, DOI: 1021/acsami.7b07680)
  • Simple post-synthesis of mesoporous p-type Co3O4 nanochains for enhanced H2S gas-sensing performance, Sensors and Actuators B, (SCI, Q1, IF = 6.393; DOI: 1016/j.snb.2018.05.026
  • Fe2O3 nanoporous network fabricated from Fe3O4/reduced graphene oxide for high- performance ethanol gas sensor Sensors and Actuators B, (SCI, Q1, IF = 6.393; DOI: 1016/j.snb.2017.09.154)
  • Controlled synthesis of manganese tungstate nanorods for highly selective NH3 gas sensor, Journal of Alloys and Compounds (SCI, Q1, IF = 4.174, DOI: 1016/j.jallcom.2017.11.161)
  • Facile post-synthesis and gas sensing properties of highly porous NiO microspheres, Sensors and Actuators: A. Physical (SCI, Q1, IF = 3.098, DOI: 1016/j.sna.2019.07.014)

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

PGS.TS. Nguyễn Đức Cường

Email nguyenduccuong@hueuni.edu.vn;

ĐT: 0935279996;

Website: https://scholar.google.com/citations?user=NzJVD_4AAAAJ&hl=en

Liên kết
×