English | Français   rss
Liên kết
Học bổng ASEA-UNINET (29-04-2020 16:04)
Góp ý

Đại học Huế thông báo đến các đơn vị thông tin gia hạn thời gian ứng tuyển chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ ASEA-UNINET dành cho khu vực Đông Nam Á. Học bổng có mục đích tạo cơ hội trao đổi cho học viên sau đại học của Đại học Huế được trao đổi nghiên cứu các ngành Khoa học tại Áo.

 

Đối tượng: Thạc sĩ / Tiến sĩ / Nghiên cứu sinh

 

Lĩnh vực: Khoa học xã hội, Khoa học Kỹ thuật, Khoa học Sức khỏe, Y học về con người, Khoa học Nông nghiệp, Khoa học Xã hội, Khoa học Nghệ thuật và Nhân văn.

 

Nơi học: Áo

 

Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 15/6/2020.

 

Hình thức nộp:

 

Thông tin chi tiết và đăng ký trực tuyến qua một trong các địa chỉ:

  1. https://asea-uninet.org/scholarships-grants/ernst-mach-grant-emg/
  2. https://grants.at/en/
  3. https://www.scholarships.at/default.aspx

 

Chế độ học bổng: Có 4 loại.

Học bổng Nghiên cứu sinh

-         Thời gian: 1 – 9 tháng

-         Học bổng: 1.150 euros

Học bổng Tiến sĩ

-         Thời gian: Tối đa 36 tháng

-         Học bổng: 1.050 euros

Học bổng Sandwich

-         Dành cho đối tượng đang học tiến sĩ tại Áo

-         Thời gian: 9 tháng

-         Học bổng: 1.050 euros

Học bổng Âm nhạc

-         Thời gian: 9 tháng

-         Học bổng: 1.050 euros

Ngoài ra học bổng còn hỗ trợ chi phí đi lại tối đa là 1.000 euros

 

Độ tuổi:

-         Thạc sĩ và Tiến sĩ: không quá 35 tuổi

-         Nghiên cứu sinh: không quá 45 tuổi

 

Ngoại ngữ:

-         Lưu loát tiếng Anh hoặc tiếng Đức

 

Đại học Huế đề nghị các đơn vị phổ biến rộng rãi thông tin của chương trình đến toàn thể viên chức, người lao động và học viên sau đại học./.

Liên kết
×