English | Français   rss
Liên kết
Thông báo học bổng “Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET”
Góp ý

 

Học bổng “Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET”, được tài trợ bởi Austrian Federal Ministry of Science, Research and Economy (BMBWF) dành cho các nước Indonesia, Thailand, Vietnam, Cambodia, Philippines.

- Thời hạn đăng kí học bổng: đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2019.

 

- Đăng kí học bổng ONLINE qua đường link: www.scholarships.at

ASEA-Uninet Website: http://asea-uninet.org/scholarships-grants/ernst-mach-grant-emg/

- OeAD website: https://grants.at/en/?=MjIzNTlfMjM1ODFfMA

 

Thông tin chi tiết xem file đính kèm. 

Liên kết
×