English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Đại học Huế năm học 2018–2019 (25-12-2018 10:41)
Góp ý

Ngày 24/12/2018, Cơ quan Đại học Huế tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Đại học Huế năm học 2018–2019. Tham dự và chủ trì Hội nghị có PGS.TS.Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế, Thủ trưởng Cơ quan Đại học Huế; TS.Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; TS.Hoàng Kim Toản, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Đại học Huế.

 

Đoàn chủ tịch Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Đại học Huế năm học 2018-2019

 

Tại Hội nghị CCVCLĐ Cơ quan ĐHH lần thứ X năm học 2018–2019, các đại biểu đã được nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017–2018, Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018–2019, Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Báo cáo thu chi tài chính của Cơ quan năm 2017–2018.

 

Năm học 2017–2018, cơ quan ĐHH đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ đề ra, tạo được chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Trong năm, toàn thể công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Đại học Huế đã đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học. Phối hợp với Sở GD&ĐT các tỉnh tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc gia 2018. Công tác hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng và khai thác hiệu quả. Tái cấu trúc và kiện toàn bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Công tác điều hành các hoạt động phong trào Đoàn Hội có nhiều khởi sắc. Tham mưu mở ngành mới và dừng tuyển sinh các ngành ít nhu cầu, xây dựng 4 chương trình đào tạo song ngữ Việt – Anh trình độ đại học, sau đại học. Công khai hoá chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo tất cả ngành học đại học và sau đại học trên trang thông tin điện tử của ĐHH. Hoàn thành báo cáo tự đánh giá cơ sở đào tạo ĐHH, được đoàn chuyên gia quốc tế đến khảo sát đánh giá ngoài ĐHH theo chuẩn của ASEAN. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất tại các đơn vị để tham gia xếp hạng ĐHH theo QS Asia Rankings và Webometrics. Ban hành Sổ tay Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHH. Phối hợp với doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động tập huấn kỹ năng mềm, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, hướng nghiệp, tuyển dụng và giới thiệu việc làm. Tham mưu đẩy mạnh công tác khen thưởng khuyến khích tài năng trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khen thưởng giảng viên, nhóm nghiên cứu có bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục SCOPUS, ISI,... 

 

Năm học 2018–2019, Cơ quan Đại học Huế xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thiện đề án tái cấu trúc ĐHH, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Đổi mới phương thức đánh giá hiệu quả thực hiện công việc; Điều chỉnh chương trình đào tạo hướng đến đạt chuẩn kiểm định quốc gia và AUN-QA; Phát triển và mở rộng đào tạo đại học, sau đại học có yếu tố nước ngoài; Rà soát và xây dựng các chương trình đào tạo, tiếp cận theo các phương pháp mới của thế giới như CDIO, ABET hướng đến kiểm định các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế; Tập trung xây dựng và đồng bộ hoá cơ sở dữ liệu để tham gia xếp hạng ĐHH theo QS Asia Rankings và Webometrics, đặc biệt thống nhất cơ sở dữ liệu từ cấp trường/khoa/phân hiệu đến các viện, trung tâm và ĐHH; Đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp, hướng nghiệp, ngày hội việc làm đa ngành nghề, đa lĩnh vực, hỗ trợ kỹ năng xã hội đáp ứng yêu cầu thực tiễn công việc sau khi tốt nghiệp; Hoàn thiện các quy định về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ ở ĐHH; Đầu tư, thúc đẩy nghiên cứu khoa học: mỗi nhóm nghiên cứu mạnh gắn với 01 chương trình Quốc gia hoặc chương trình cấp Bộ, có ít nhất 01 chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tại mỗi tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên, có ít nhất là 5 chương trình KHCN cấp Bộ, cấp Quốc gia, mỗi đơn vị có ít nhất mỗi đề tài Nafosted; Xây dựng quan hệ chiến lược với một số tổ chức quốc tế: EU, VLIR-UOS, Wallonie-Bruxelles, VEF, AUF và các tổ chức hợp tác phát triển quốc tế; khai thác các chương trình hợp tác từ mạng lưới các đại học (ASEA-UNINET, VBFoodNet, VIFINet, CONFRASIE); Thực hiện lộ trình tự chủ đại học đối với các trường đại học và viện thành viên, đơn vị trực thuộc; Tiếp tục triển khai giải phóng mặt bằng khu đô thị ĐHH tại Trường Bia, Dự án ĐHH giai đoạn III, phương án đơn vị dự toán cấp I, ...

 

Tại Hội nghị, đã công bố quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc cơ quan Đại học Huế có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo: 01 tập thể và 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 01 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 03 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, 04 tập thể và 08 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo.

 

Trong phiên thảo luận, đã có nhiều ý kiến góp ý xây dựng. PGS.TS.Nguyễn Quang Linh thay mặt Ban giám đốc ghi nhận các góp ý và trả lời các câu hỏi. PGS.TS.Nguyễn Quang Linh yêu cầu cán bộ và chuyên viên cơ quan ĐHH nghiên cứu luật, văn bản mới để giải quyết công việc nhanh hơn nữa; nghiên cứu phân cấp như thế nào để công việc hiệu quả nhất; từ 02/01/2019, phải chuẩn hóa tất cả văn bản phát hành ra; Tất cả văn bản được trình phải đồng bộ, trình đủ, trình đúng quy trình, ...

 

Hội nghị cũng đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới gồm 3 đồng chí và Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Đại học Huế gồm 7 đồng chí. Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

TS.Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy Cơ quan đọc Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017–2018, Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018–2019.

 

ThS.Trần Đăng Huy, Trưởng Ban Kế hoạch tài chính báo cáo thu chi tài chính của Cơ quan năm 2017–2018

 

TS.Hoàng Kim Toản, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHH

 

Ban Kế hoạch Tài chính và PGS.TS.Nguyễn Duân, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

 

PGS.TS.Nguyễn Quang Linh và TS.Đỗ Thị Xuân Dung được công nhận đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

 

Ban Tổ chức cán bộ vinh dự được tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục vào Đào tạo

 

04 tập thể được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban Đào tạo, Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Ban Hợp tác quốc tế, Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường.

 

08 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: PGS.TS.Võ Viết Minh Nhật, ThS.Võ Trần Ngọc Minh, TS.Đỗ Mạnh Hùng, ThS.Lưu Mạnh Cường, ThS.Hoàng Trung Kiên, Ông Võ Văn Kha, ThS.Hà Thị Thanh Trang và TS.Nguyễn Công Hào.

 

Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×