English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị lấy ý kiến sinh viên về Luật Giáo dục (sửa đổi) (15-01-2019 16:41)
Góp ý

 

Ngày 13/1/2019, Hội nghị lấy ý kiến sinh viên về Luật Giáo dục (sửa đổi) đã được tổ chức tại Đại học Huế. Hội nghị tập hợp, lấy ý kiến của các gương mặt ưu tú đại diện của sinh viên Đại học Huế. TS.Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế chủ trì Hội nghị.

 

Ban Công tác Học sinh Sinh viên phối hợp với Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh viên Đại học Huế tổ chức Hội nghị lấy ý kiến sinh viên Đại học Huế về Luật giáo dục sửa đổi.

 

Hội nghị nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lấy ý kiến của sinh viên về một số nội dung của Luật Giáo dục sửa đổi. Phát biểu tại Hội nghị, TS.Hoàng Kim Toản, Trưởng Ban Công tác Học sinh sinh viên, đơn vị chủ trì tổ chức lấy ý kiến của sinh viên Đại học Huế phát biểu: ý kiến của chuyên gia, người dân đang được tiếp thu cho dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi. Đại học Huế đã thông báo đến cán bộ và sinh viên Đại học Huế trên trang thông tin của Đại học Huế và các trường thành viên, về chủ trương xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ý kiến góp ý có thể được gửi trực tiếp theo link của Bộ: http://moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/gop-y-luat-gd-sua-doi.aspx. Luật giáo dục được thông qua sẽ có phạm vi ảnh hưởng sâu rộng, liên quan trực tiếp đến trách nhiệm và quyền lợi của người học, vì vậy đề nghị những sinh viên ưu tú đang có mặt tại Hội nghị tích cực đóng góp ý kiến, phát huy trách nhiệm của mình.

 

Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi gồm 10 chương 125 điều, trong đó đề xuất sửa đổi 75 điều. Hội nghị đã tập trung góp ý cho các nội dung liên quan đến người học, cụ thể là ba chương: chương 5 về nhiệm vụ và quyền của người học, chính sách đối với người học; chương 6 về trách nhiệm, quyền nhà trường, gia đình và xã hội; và chương 9 về khen thưởng và xử lý vi phạm.

 

Tham dự Hội nghị là cán bộ Phòng công tác HSSV, Phòng Đào tạo, Tổ Công tác sinh viên; những sinh viên ưu tú của Đại học Huế, cán bộ Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, chủ nhiệm các câu lạc bộ, đội, nhóm của các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc. Tham dự Hội nghị, các cán bộ và sinh viên Đại học Huế nhận thức sâu sắc về vai trò quan trọng của việc góp ý kiến điều chỉnh cho dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, nghiêm túc, có trách nhiệm cao trong nghiên cứu dự thảo, sôi nổi trao đổi các nội dung liên quan. Ban thư ký đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×