English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị đại biểu công chức, viên chức, người lao động Đại học Huế lần thứ IX (26-12-2018 08:09)
Góp ý

Ngày 26/12/2018, Đại học Huế tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức, người lao động Đại học Huế lần thứ IX. Tham dự và chủ trì Hội nghị có PGS.TS.Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế; PGS.TS.Trần Văn Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế; PGS.TS.Nguyễn Duân, Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế.

 

Đoàn chủ tịch Hội nghị đại biểu công chức, viên chức, người lao động Đại học Huế lần thứ IX

Tại Hội nghị đại biểu CCVCLĐ ĐHH lần thứ IX, các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016–2017, 2017-2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018–2019, 2019-2020; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Báo cáo tình hình thực hiện công tác tài chính của Đại học Huế năm 2017, 2018.


PGS.TS.Nguyễn Duân, Chủ tịch Công đoàn ĐH Huế đọc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016–2017, 2017–2018, Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018–2019, 2019-2020.

 

Năm học 2016-2017, 2017–2018, Đại học Huế tập trung nguồn lực, thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo; phát huy tiềm lực đội ngũ cán bộ để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế, hướng đến tự chủ đại học; tiến hành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo chuẩn quốc gia, hướng đến kiểm định chất lượng các tổ chức quốc tế. Cụ thể, về công tác tổ chức nhân sự, tái cấu trúc và kiện toàn bộ máy Đại học Huế và các đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Về công tác đào tạo, rà soát lại ngành nghề đào tạo, phê duyệt mở ngành đào tạo mới phù hợp với năng lực đào tạo, dự báo được nhu cầu xã hội. Về công tác Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, phối hợp với Sở GD&ĐT các tỉnh tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc gia 2018. Đẩy mạnh liên thông trong đào tạo qua việc giảng dạy các môn học chung, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy trong toàn Đại học Huế. Triển khai nhiều giải pháp để tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh. Thực hiện quyết liệt công tác đánh giá ngoài chất lượng cơ sở đào tạo. Ban hành Sổ tay đảm bảo chất lượng giáo dục. Xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất để tham gia xếp hạng theo QS Asia Rankings và Webometrics. Về Hợp tác quốc tế, mở rộng và khai thác hiệu quả hợp tác quốc tế, đặc biệt là các đối tác chiến lược. Công tác điều hành các hoạt động phong trào Đoàn Hội có nhiều khởi sắc. Về Công tác học sinh sinh viên, phối hợp với doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động tập huấn kỹ năng mềm, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, hướng nghiệp, tuyển dụng và giới thiệu việc làm. Về công tác Khoa học, công nghệ và môi trường, đẩy mạnh sở hữu trí tuệ và khen thưởng khuyến khích tài năng trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khen thưởng giảng viên, nhóm nghiên cứu có bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục SCOPUS, ISI,... 

 


ThS.Trần Đăng Huy, Trưởng Ban Kế hoạch tài chính ĐH Huế báo cáo Tình hình thực hiện công tác tài chính năm 2017, 2018.

 

Năm học 2018–2019, Đại học Huế xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thiện đề án tái cấu trúc ĐHH, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Đổi mới phương thức đánh giá hiệu quả thực hiện công việc; Tái cấu trúc ngành nghề đào tạo đảm bảo hợp lý, phù hợp với tiêu chí đại học nghiên cứu; Tăng cường các biện pháp cải tiến chất lượng giáo dục hậu kiểm định. Triển khai kế hoạch kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cấp quốc gia, tiêu chuẩn AUN-QA và các tổ chức kiểm định quốc tế; Xây dựng và đồng bộ hoá cơ sở dữ liệu để tham gia xếp hạng ĐHH theo QS Asia Rankings và Webometrics, đặc biệt là thống nhất cơ sở dữ liệu từ cấp trường/khoa/phân hiệu đến các viện, trung tâm và ĐHH; Đẩy mạnh hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp trong đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động; Tăng nguồn thu từ các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chiếm 10 - 15% tổng các nguồn thu của Đại học Huế; Đầu tư, thúc đẩy nghiên cứu khoa học: mỗi nhóm nghiên cứu mạnh gắn với 01 chương trình Quốc gia hoặc chương trình cấp Bộ, có ít nhất 01 chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tại mỗi tỉnh; Xây dựng các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, thúc đẩy các hợp tác với các đối tác châu Âu; Thực hiện lộ trình tự chủ đại học đối với các trường đại học và viện thành viên, đơn vị trực thuộc; Tiếp tục triển khai giải phóng mặt bằng khu đô thị ĐHH tại Trường Bia, Dự án ĐHH giai đoạn III, phương án đơn vị dự toán cấp I, ...

 

PGS.TS.Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học, Đại học Huế

 

Trong phiên thảo luận, đã có nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng Đại học Huế. ThS.Trần Văn Hòa, Trường ĐH Y Dược có đề xuất nên có chính sách đãi ngộ để thu hút nhân tài đối với một số ngành đặc thù. PGS.TS.Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học phát biểu Đại học Huế cần xác định mô hình phát triển mới để phù hợp với tình hình mới; PGS.TS.Lê Anh Phương, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm nhấn mạnh tầm quan trọng tập trung phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao và mũi nhọn và đầu tư cho các nhóm nghiên cứu mạnh để khẳng định vị thế của Đại học Huế. ThS. Bùi Văn Chiêm, Trường ĐH Kinh tế ủng hộ ý tưởng sử dụng một phần mềm chung trong toàn Đại học Huế. GS.TS.Cao Ngọc Thành, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược ủng hộ ý kiến phát triển một vài mũi nhọn, mạnh dạn xã hội hóa kể cả khoa học công nghệ,... PGS.TS.Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế khẳng định Đại học Huế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn vừa qua. Trong toàn Đại học Huế, tỷ lệ cán bộ, viên chức được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt gần 20%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt gần 80%. PGS.TS.Nguyễn Quang Linh thay mặt Ban Giám đốc cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến xây dựng Đại học Huế. Những ý kiến chuyên môn sẽ được tiếp tục bàn thảo trong các hội nghị tiếp theo của Đại học Huế.

 

PGS.TS.Lê Anh Phương, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế

 

TS.Phạm Thế Kiên, Phó trưởng Ban Thanh tra nhân dân Đại học Huế nhiệm kỳ 2016-2018 báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Đại học Huế. Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân ĐHH nhiệm kỳ 2018-2020 gồm 7 đồng chí. Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp.

 

PGS.TS.Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế tặng hoa chúc mừng Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2018 đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

 

Ban Thanh tra nhân dân Đại học Huế nhiệm kỳ 2018-2020Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 


GS.TS.Cao Ngọc Thành, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế

 

 

 

Báo cáo toàn văn kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016–2017, 2017–2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2018–2019, 2019–2020 (xin xem file đính kèm).

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×