English | Français   rss
Liên kết
Bản tin Giáo dục Quốc tế - thông tin mới trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển giáo dục (10-12-2018 02:42)
Góp ý

 

Bản tin “Giáo dục Quốc tế” (GDQT) do Viện Nghiên cứu Giáo dục & Giao Lưu Quốc Tế - Đại học Huế ấn hành, là tài liệu nhằm cung cấp những thông tin mới trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển giáo dục ở các nước trên thế giới.

 

 

Bản tin “Giáo dục Quốc tế” không chủ trương cung cấp những tin tức sự kiện đang diễn ra trong hoạt động giáo dục - đào tạo ở các nước mà tập trung giới thiệu những nghiên cứu về các vấn đề lý luận và thực tiễn của giáo dục - bao gồm cả giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và các lĩnh vực giáo dục khác ở một số quốc gia phát triển hay đang phát triển, gần gũi với giáo dục Việt Nam.

 

Bản tin cố gắng lựa chọn giới thiệu những vấn đề có tính chất gợi ý, trực tiếp liên quan đến công tác quản lí giáo dục, phương pháp giáo dục nói chung và phương pháp dạy và học nói riêng, đến yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục ở nước ta hiện nay.

 

Bản tin số 3

Bản tin số 5

Bản tin số 6

Bản tin số 7

Viện Nghiên cứu Giáo duc và Giao lưu quốc tế - Đại học Huế

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×