English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị Chuẩn bị Triển khai thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục Đại học (19-03-2019 15:35)
Góp ý

 

Ngày 16/3/2019, tại Đại học Huế, Ba đại học vùng Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Chuẩn bị Triển khai thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học. Hội nghị đã diễn ra với tinh thần cởi mở, cầu thị, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và được đánh giá là đạt được mục tiêu đặt ra.

 

Tham dự Hội nghị có ban lãnh đạo cấp cao ba đại học vùng: Ban Giám đốc, lãnh đạo Văn phòng và Ban chức năng của Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên và Đại học Đà Nẵng. PGS.TS.Nguyễn Quang Linh – Giám đốc Đại học Huế, GS.TS.Phạm Hồng Quang – Giám đốc Đại học Thái Nguyên và PGS.TS.Nguyễn Ngọc Vũ – Giám đốc Đại học Đà Nẵng đồng chủ trì hội nghị.

 

Phát biểu khai mạc, PGS.TS.Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế, phát biểu: Ba đại học vùng Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên là các đại học đa ngành đa lĩnh vực, được trao sứ mệnh lớn lao, mang tầm chiến lược là phát triển kinh tế xã hội của ba vùng. Ba đại học vùng cần cùng nhau chuẩn bị, học hỏi thực tế hoạt động của nhau để chuẩn bị triển khai tốt Luật Giáo dục đại học sửa đổi, sắp được đưa vào áp dụng từ tháng 7/2019.

 

PGS.TS.Nguyễn Quang Linh - Giám đốc Đại học Huế phát biểu khai mạc hội nghị.

 

Theo GS.TS.Phạm Hồng Quang - Giám đốc Đại học Thái Nguyên, các đại học vùng phải tái cơ cấu, tái cấu trúc để phát huy tối đa ưu điểm của mô hình đại học vùng trong giai đoạn phát triển mới, thực sự thực hiện được sứ mạng như Luật đã ban hành. Đại học vùng sẽ tinh gọn bộ máy, cơ cấu tổ chức bộ phận chức năng theo đúng tinh thần nghị quyết số 18 và 19 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII và giao quyền tự chủ ở các lĩnh vực phù hợp cho trường đại học thành viên.

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện của 03 Đại học Vùng cũng đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng khác trong các lĩnh vực cụ thể như cơ cấu tổ chức bộ máy, công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học, quản lý tài chính, cơ sở vật chất… Đây sẽ là những ý kiến hữu ích giúp ba đại học vùng phát triển, xứng tầm với vai trò chiến lược của mình trong giai đoạn phát triển mới.

 

Liên kết
×