English | Français   rss
Liên kết
Thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017 (17-10-2017 11:37)
Góp ý

 

Đại học Huế thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học lần 2 năm 2017; Thông báo nhận đơn phúc khảo và Mẫu đơn xin phúc khảo.

 

Chi tiết xem file đính kèm. 

 

Các tin đã đăng
Liên kết
×