English | Français   rss
Liên kết
Cơ chế đặc thù cho chương trình Quản trị khách sạn (12-01-2018 08:03)
Góp ý

 

Năm 2018, Đại học Huế mở mới chương trình Quản trị khách sạn (7810201), thuộc Khoa Du lịch với chỉ tiêu dự kiến là 50. Các tổ hợp xét tuyển bao gồm: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học); A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh); D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh); D10 (Toán, Địa lí, Tiếng Anh)

 

Chương trình đào tạo theo hướng mở

 

Trong cấu trúc tổng thể 62 học phần (159 tín chỉ), có 38/62 học phần bắt buộc, 24/62 học phần tự chọn (tương đương 55/159 tín chỉ, chiếm 34,60%). Trong đó, sinh viên cần lựa chọn tích luỹ 16/55 tín chỉ (tỉ lệ hơn 1/3).

 

Như vậy, tổng số tín chỉ tự chọn gấp hơn 3 lần số lượng tín chỉ tự chọn mà sinh viên cần tích luỹ. Với tỉ lệ như vậy, bảo đảm sự lựa chọn tối ưu của sinh viên. Trong đó, các học phần tự chọn bao gồm các học phần thuộc nhiều mảng kiến thức khác nhau trong lĩnh vực du lịch, chuyên sâu về khách sạn và kỹ năng liên quan.

 

Các học phần cốt lõi nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng của ngành. Các học phần tự chọn theo hướng chuyên sâu về các lĩnh vực du lịch. Các đặc điểm này sẽ tạo điều kiện tối đa cho người học trong việc đảm bảo tích luỹ được các kiến thức nền tảng, quan trong của ngành, đồng thời thoả mãn nhu cầu lựa chọn tích luỹ các kiến thức liên quan cần thiết khác phù hợp với bản thân người học.

 

Sự tham gia của doanh nghiệp trong chương trình đào tạo

 

Để đảm bảo nguyên tắc của cơ chế đào tạo đặc thù ngành du lịch – khách sạn, trong chương trình 51/62 học phần sẽ có sự tham gia giảng dyaj của chuyên gia hoặc sinh viên đi thực tế, thực tập học phần tại các doanh nghiệp du lịch – khách sạn với các hoạt động tương ứng nội dung học phần được mô tả trong các đề cương chi tiết. Các học phần này tập trung vào khối kiến thức cơ sở ngành, ngành và kiến thức chuyên sâu của ngành.  11 học phần không có sự tham gia của chuyên gia và doanh nghiệp là 9 học phần thuộc khối kiến thực giáo dục đại cương, 2 học phần mang tính đặc thù hàn lâm về thống kê kinh doanh và kinh tế và học phần về phương pháp nghiên cứu khoa học.

 

Tăng cường thời gian thực tập, thực hành tại doanh nghiệp

 

Nhằm đảm bảo thời gian thực tập của doanh nghiệp chiếm hơn 50% thời lượng chương trình đào tạo giúp sinh viên có cơ hội thực hành thực tế nghề nghiệp tại doanh nghiệp, chương trình Quản trị khách sạn áp dụng cơ chế đặc thù được thiết kế với tiêu chí đưa sinh viên đi thực tập trong mỗi học phần. Trong đó, tỷ lệ thời lượng có sự tham gia của doanh nghiệp trong mỗi học phần này đều trên 55%. Ngoài ra, khác với chương trình đào tạo không đặc thù, chương trình này sẽ tăng số lượng tín chỉ của 3 học phần Thực tập nghiệp vụ 1 và Thực tập nghiệp vụ 2, Thực tập quản lý thành 3 tín chỉ mỗi học phần (tăng 1 tín chỉ/ học phần so với chương trình truyền thống).

 

Công nhận tín chỉ của các trường đại học khác

 

Chương trình đào tạo Quản trị khách sạn áp dụng cơ chế đặc thù sẽ công nhận các học phần tương đương của các Trường thuộc Đại học Quốc gia và Đại học Vùng, các trường đại học khác sẽ được Hội đồng Đào tạo – Khoa học của Khoa xem xét đề nghị Khoa trưởng phê duyệt.

 

 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị Khách sạn áp dụng cơ chế đặc thù sẽ có đủ điều kiện để tham gia quản lý, điều hành tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch được xếp hạng từ 1 – 5 sao; các bộ phận tác nghiệp và chức năng tại các cơ sở lưu trú, các khách sạn hay các khu nghỉ dưỡng cao cấp quốc tế; các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức tư vấn về du lịch và khách sạn; nghiên cứu viên trong lĩnh vực kinh tế du lịch, quản lý khách sạn tại các viện, trung tâm nghiên cứu; giảng viên giảng dạy chuyên ngành du lịch và khách sạn tại các cơ sở đào tạo. 

 

PV

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×