English | Français   rss
Liên kết
Chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh đại học chính quy vào Đại học Huế năm 2018 (12-01-2018 01:34)
Góp ý

Đại học Huế công bố dự thảo Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 của Đại học Huế với 12.250 chỉ tiêu cho 118 ngành đào tạo đại học của 08 trường đại học thành viên, 02 khoa trực thuộc, 01 Phân hiệu. Trong số đó có 11645 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia, 605 chỉ tiêu theo phương thức khác. Chỉ tiêu phân bổ như sau: Trường ĐH Luật: 1200 chỉ tiêu; Trường ĐH Ngoại ngữ: 1450; Trường ĐH Kinh tế: 1700; Trường ĐH Nông Lâm: 2220; Trường ĐH Nghệ thuật: 130; Trường ĐH Sư phạm: 1340; Trường ĐH Khoa học: 1900; Trường ĐH Y Dược: 1350; Khoa GDTC: 100; Khoa Du lịch: 700; Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị: 160.

Liên kết
×