English | Français   rss
Liên kết
Thông báo xét khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, khoa học và công nghệ năm 2021 (18-10-2021 15:30)
Góp ý

Thực hiện Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và khoa học công nghệ Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-ĐHH ngày 21/01/2021 của Giám đốc Đại học Huế, Đại học Huế thông báo đăng ký xét thưởng dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2021 như sau:

 

1. Các thành tích xét khen thưởng trong đợt này gồm:

a) Thành tích nâng cao trình độ chuyên môn (theo Điều 4 Quyết định số 72/QĐ-ĐHH);

b) Thành tích đạt các giải thưởng (theo Điều 7 Quyết định số 72/QĐ-ĐHH);

c) Thành tích công bố khoa học (theo Điều 8 Quyết định số 72/QĐ-ĐHH);

d) Thành tích trích dẫn khoa học (theo Điều 9 Quyết định số 72/QĐ-ĐHH).

(Thành tích đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư do năm 2021 Hội đồng Giáo sư các cấp chưa tiến hành xét nên không có).

 

2. Về thành tích trích dẫn khoa học:

- Khen thưởng cho các nhà khoa học là viên chức, người lao động của Đại học Huế có chỉ số H-index tính theo dữ liệu Scopus từ 5 trở lên; tổng số tối đa 50 người (lấy từ cao xuống thấp); người được thưởng phải có tài khoản Google Scholar xác thực bằng email công vụ Đại học Huế (user@hueuni.edu.vn).

- Mức thưởng như sau:

H-index

Từ 15 trở lên

Từ 10 đến 14

Từ 5 đến 9

Mức thưởng (triệu đồng/người)

15

10

5

 

3. Hồ sơ xét khen thưởng:

- Công văn và danh sách đề nghị xét khen thưởng của đơn vị.

- Phiếu đăng ký xét khen thưởng của cá nhân (mẫu kèm theo).

- Minh chứng thành tích nâng cao trình độ chuyên môn: bản sao giấy tờ và văn bằng có thông tin ngày bảo vệ luận án tiến sĩ chính thức.

 - Minh chứng thành tích đạt các giải thưởng: bản sao các giấy chứng nhận giải thưởng, văn bản liên quan (dịch sang tiếng Việt nếu bằng tiếng nước ngoài, trừ tiếng Anh và tiếng Pháp).

- Minh chứng thành tích khoa học công nghệ thực hiện kê khai trên các mẫu trực tuyến:

+ Kê khai bài báo quốc tế: https://forms.gle/XAcPb9sAiWSpqJ5F6

+ Kê khai chương sách NXB quốc tế: https://forms.gle/mgGT8vJWAbvEc2B69

+ Kê khai chỉ số trích dẫn: https://forms.gle/viyJ8C6QddoPjgRD7

 

* Một số lưu ý về kê khai bài báo, chương sách:

+ Cá nhân tự khai vào mẫu trực tuyến đến hết ngày 31/10/2021, Đại học Huế sẽ chia sẻ file tổng hợp cho các đơn vị để thống kê, tổng hợp số liệu của đơn vị mình trong ngày 01/11/2021;

+ Đối tượng xét thưởng lần này là các bài báo, chương sách được công bố từ sau lần xét thưởng khuyến khích tài năng Đại học Huế năm 2020 (sau ngày 1/11/2020) hoặc các bài báo công bố trong năm 2020 nhưng chưa đăng ký xét thưởng trong đợt năm 2020.

 

Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng của các đơn vị gửi Đại học Huế (qua Ban Tổ chức cán bộ) trước ngày 05 tháng 11 năm 2021, file word công văn của đơn vị gửi về Đại học Huế qua Chuyên viên Hồ Thị Thanh Hương - Ban Tổ chức cán bộ trên hệ thống thông tin quản lý.

 

Trên đây là nội dung chính Công văn số 1613/ĐHH-TCCB ngày 18/10/2021 của Giám đốc ĐH Huế.

 

---------------

Các file đính kèm:

- Quyết định 72/QĐ-ĐHH.

- Mẫu Phiếu đăng ký khen thưởng.

 

Các link tham khảo có liên quan:

- Tra cứu danh mục tạp chí trong WoS: https://mjl.clarivate.com/

- Tra cứu hạng tạp chí theo SCImago: https://www.scimagojr.com/

- Tra cứu phân hạng nhà xuất bản quốc tế: https://sense.nl/wp-content/uploads/2021/03/WASS-SENSE_book_publishers_list_2020.xlsx

- Tra cứu tạp chí và H-index của nhà khoa học trên Scopus: https://www.scopus.com/

Các tin mới hơn
Liên kết
×