English | Français   rss
Đảng ủy Đại học Huế
Liên kết
Đảng ủy Đại học Huế

 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC HUẾ

NHIỆM KỲ 2015 – 2020

 

A. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ  ĐẠI HỌC HUẾ

 

THƯỜNG TRỰC

 


Nguyễn Quang Linh: PGS.TS; Bí thư; 
Giám đốc Đại học HuếTrần Văn Hòa: PGS.TS; Phó Bí thư; 

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế 

Huỳnh Văn Chương: PGS.TS; Phó Bí thư;

Phó Giám đốc Đại học Huế

 
Trần Văn Thành: ThS.CVC; 

Ủy viên Thường vụ trực Đảng ủy Đại học Huế

 

ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ

 

1. Phạm Thị Hồng Nhung: PGS.TS; Phó Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ.

 

2. Nguyễn Duân: PGS.TS; Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế

 

ĐẢNG ỦY VIÊN

 

1. Trương Quý Tùng

2. Đỗ Thị Xuân Dung

3. Bùi Văn Lợi

4. Trần Đăng Huy

5. Ngô Văn Tuấn

6. Nguyễn Khắc Hoàn

7. Hoàng Văn Hạnh

8. Lê Anh Phương

9. Nguyễn Đình Luyện

10. Nguyễn Vũ Quốc Huy

11. Nguyễn Khoa Hùng

12. Trương Tấn Quân

13. Hà Văn Hành

14. Võ Thanh Tùng

15. Đoàn Đức Lương

16. Trần Hữu Tuấn

17. Bảo Khâm

18. Trần Thanh Đức

 

 

 

B . CÁC BAN THAM MƯU CỦA ĐẢNG ỦY

I . ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY

1. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Trần Văn Thành, UVTV trực Đảng ủy ĐHH.

 

2. Phó Chủ nhiệm UBKT: Nguyễn Khắc Hoàn, ĐUV ĐHH, Trưởng ban Khoa học Công nghệ - MT ĐHH.

 

3. Các ủy viên:

 

- Hoàng Văn Hạnh, ĐUV ĐHH, Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHH;

 

- Bùi Văn Lợi, ĐUV ĐHH, Chánh Văn phòng ĐHH;

 

- Đỗ Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ ĐHH;

 

- Nguyễn Khoa Hùng, Phó hiệu trưởng, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường ĐHYD;

 

- Lê Trọng Thực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường ĐHNL.

 

II . BAN TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY

 

1. Trưởng Ban: Huỳnh Văn Chương, UVTV ĐHH, Phó Giám đốc ĐHH.

 

2. Phó Trưởng Ban

 

- Nguyễn Duân, UVTV ĐHH, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ ĐHH;

 

- Trần Văn Thành, UVTV trực Đảng ủy ĐHH, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHH.

 

3. Các ủy viên

 

- Nguyễn Khắc Hoàn, ĐUV ĐHH, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHH;

 

- Hoàng Văn Hạnh, ĐUV ĐHH, Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHH.

 

- Đỗ Mạnh Hùng, Uỷ viên UBKT Đảng ủy ĐHH, Phó trưởng ban Tổ chức cán bộ ĐHH.

 

III. BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY

 

1. Trưởng Ban: Đỗ Thị Xuân Dung, ĐUV ĐHH, Phó Giám đốc ĐHH.

 

2. Phó Trưởng Ban:

 

- Bùi Văn Lợi: ĐUV ĐHH, Chánh Văn phòng ĐHH;

 

- Võ Trần Ngọc Minh: Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHH.

 

3. Các ủy viên:

 

- Hoàng Kim Toản: Trưởng ban Công tác HSSV, Phó Chủ tịch Hội CCB ĐHH;

 

- Nguyễn Cao Cường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHH;

 

- Võ Thị Hồng Vũ: Ủy viên Thường vụ Công đoàn ĐHH, Chánh Văn phòng Công đoàn ĐHH.

 

V . VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

 

1. Hoàng Văn Hạnh, Đảng ủy viên Đại học Huế. Chánh Văn phòng;

 

2. Võ Trần Ngọc Minh. Phó Chánh Văn phòng;

 

3. Phan Minh Huấn, Phó Chánh Văn phòng;

 

4. Nguyễn Hoàng Anh; chuyên viên;

 

5. Hoàng Thị Thùy Trang, chuyên viên.

 

QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY VÀ ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2015-2020

1. Quy chế làm việc của Đảng ủy Đại học Huế nhiệm kỳ 2015 – 2020

2. Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Huế nhiệm kỳ 2015 – 2020

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×