English | Français   rss
Đảng ủy Đại học Huế
Liên kết
Đảng ủy Đại học Huế

 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC HUẾ KHÓA VI

NHIỆM KỲ 2020 – 2025

 

* Địa chỉ: 03 Lê Lợi - Thành phố Huế

 

A. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ  ĐẠI HỌC HUẾ

 

THƯỜNG TRỰC

 

Bí thư Đảng ủy ĐHH

Đ/c Huỳnh Văn ChươngPhó Bí thư Đảng ủy ĐHH

Đ/c Lê Anh Phương 

 

 

BAN THƯỜNG VỤ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

Đ/c Nguyễn Quang Linh

UVTV Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học, Giám đốc ĐHH, Trưởng Ban Chuyên môn Đảng ủy Đại học Huế

2

Đ/c Huỳnh Văn Chương

Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHH.

3

Đ/c Lê Anh Phương

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHH, Phó trưởng Ban Chuyên môn Đảng ủy ĐHH, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm.

4

Đ/c Trương Quý Tùng

UVTV Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHH, Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐHH, Phó trưởng Ban Chuyên môn Đảng ủy ĐHH.

5

Đ/c Nguyễn Vũ Quốc Huy

UVTV Đảng ủy ĐHH, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược, Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy ĐHH.

6

Đ/c Phạm Thị Hồng Nhung

UVTV Đảng ủy ĐHH, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy ĐHH.

7

Đ/c Bùi Văn Lợi

UVTV Đảng ủy ĐHH, Chủ nhiệm UBKT, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Chánh Văn phòng ĐHH, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐHH.

8

Đ/c Trần Đăng Huy

UVTV Đảng ủy ĐHH, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Kế toán trưởng ĐHH, Phó Trưởng ban KHTC-CSVC ĐHH

 

BAN CHẤP HÀNH

 

  

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

Đ/c Nguyễn Quang Linh

UVTV Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học, Giám đốc ĐHH, Trưởng Ban Chuyên môn Đảng ủy Đại học Huế

2

Đ/c Huỳnh Văn Chương

Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHH.

3

Đ/c Lê Anh Phương

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHH, Phó trưởng Ban Chuyên môn Đảng ủy ĐHH, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm.

4

Đ/c Trương Quý Tùng

UVTV Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHH, Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐHH, Phó trưởng Ban Chuyên môn Đảng ủy ĐHH.

5

Đ/c Nguyễn Vũ Quốc Huy

UVTV Đảng ủy ĐHH, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược, Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy ĐHH.

6

Đ/c Phạm Thị Hồng Nhung

UVTV Đảng ủy ĐHH, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy ĐHH.

7

Đ/c Bùi Văn Lợi

UVTV Đảng ủy ĐHH, Chủ nhiệm UBKT, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Chánh Văn phòng ĐHH, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐHH.

8

Đ/c Trần Đăng Huy

UVTV Đảng ủy ĐHH, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Kế toán trưởng ĐHH, Phó Trưởng ban KHTC-CSVC ĐHH

9

Đ/c Đỗ Thị Xuân Dung

ĐUV ĐHH, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế, theo dõi các tổ chức Đoàn thể ĐHH; Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy ĐHH.

10

Đ/c Nguyễn Duân

ĐUV ĐHH, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Công đoàn ĐHH, Ủy viên Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHH.

11

Đ/c Đoàn Đức Lương

ĐUV ĐHH, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Ủy viên Ban Tổ chức Đảng ủy, Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy ĐHH.

12

Đ/c Trần Thanh Đức

ĐUV ĐHH, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm, Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy ĐHH.

13

Đ/c Võ Thanh Tùng

ĐUV ĐHH, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học, Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy ĐHH.

14

Đ/c Ngô Văn Tuấn

ĐUV ĐHH, Phó Trưởng ban phụ trách Ban KHTC-CSVC ĐHH, Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy ĐHH.

15

Đ/c Trương Thị Hồng Hải

ĐUV ĐHH, Bí thư chi bộ cơ sở, Viện trưởng Viện CNSH ĐHH; Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy ĐHH.

16

Đ/c Nguyễn Văn Quang

ĐUV ĐHH, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHH.

17

Đ/c Nguyễn Đình Luyện

ĐUV ĐHH, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư Phạm, Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHH.

18

Đ/c Nguyễn Khoa Hùng

ĐUV ĐHH, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược, Ủy viên Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHH.

19

Đ/c Hoàng Bùi Bảo

ĐUV ĐHH, UVTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược, Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHH.

20

Đ/c Trương Tấn Quân

ĐUV ĐHH, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKT, Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy ĐHH.

21

Đ/c Phan Khoa Cương

ĐUV ĐHH, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm, Ủy viên Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHH.

22

Đ/c Trần Đăng Hòa

ĐUV ĐHH, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm, Ủy viên Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHH.

23

Đ/c Lê Đình Phùng

ĐUV ĐHH, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm, Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHH.

24

Đ/c Trần Hữu Tuấn

ĐUV ĐHH, Khoa trưởng Khoa Du lịch Đại học Huế, Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy ĐHH.

 

 

                      

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×