English   rss
Liên kết
Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 tại 03 Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở Đại học Huế (28-11-2017 03:03)
  Căn cứ Hướng dẫn của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017, 03 Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở Đại học Huế (được thành lập theo Quyết định số 26/QĐ-HĐCDGSNN ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước) đã triển khai thực hiện các thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 một cách nghiêm... Chi tiết...

Thông báo hội thảo khoa học quốc tế “Quản lý lớp phủ/ sử dụng đất theo hướng dịch vụ hệ sinh thái” (14-09-2017 11:30)
  Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp (FLRAE), xin trân trọng thông báo, vào ngày 24 tháng 9 đến ngày 01 tháng 10 năm 2017, Khoa sẽ tổ chức hội thảo quốc tế tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế bằng nguồn tài trợ của cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD). Hội thảo sẽ là diễn đàn thảo luận về những vấn đề liên quan đến cách quản lý lớp phủ/sử dụng đất ở các nước Châu Á, làm... Chi tiết...

Thông báo về việc tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017 (31-08-2017 09:24)
  Đại học Huế trân trọng thông báo kế hoạch tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) năm 2017 do Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước tổ chức với nội dung cụ thể như sau: Chi tiết...

Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 (25-08-2017 02:52)
  Thực hiện kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Văn phòng Hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư nhà nước thông báo nội dung cụ thể về tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 như sau: Chi tiết...

Hội nghị Nội soi tiêu hóa toàn quốc lần thứ 2 (10-04-2016 00:00)
Sáng 9/4, Trường ĐH Y Dược - Đại học Huế phối hợp với Liên chi hội Nội soi tiêu hóa Việt Nam tổ chức Hội nghị Nội soi tiêu hóa toàn quốc lần thứ 2 với chủ đề “Các tiến bộ trong nội soi tiêu hóa”. Đây là một hoạt động khởi đầu trong chuỗi hoạt động tiền Festival khoa học của Trường ĐH Y Dược... Chi tiết...

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê