English | Français   rss
Liên kết
Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2019 (09-08-2019 16:38)
Thực hiện quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, các HĐGSCS Đại học Huế công khai kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của các HĐGSCS Đại học Huế năm 2019 dưới đây. Chi tiết...

Các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế 2019 họp thẩm định hồ sơ và đánh giá ứng viên (02-08-2019 10:42)
Theo đúng kế hoạch, trong thời gian từ ngày 26/7 đến 2/8/2019, hai trong bốn Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) Đại học Huế 2019 đã tiến hành họp phiên 1 (thẩm định hồ sơ) và phiên 2 (nghe ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan). Chi tiết...

Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 tại Đại học Huế (15-06-2019 14:53)
Ngày 15/6/2019, tại Đại học Huế, Hội đồng Giáo sư Nhà nước phối hợp với Đại học Huế tổ chức tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019. Về phía hội đồng Giáo sư Nhà nước có GS. TS. Lê Quang Cường – Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước, PGS.TS. Trần Anh Tuấn – Chánh Văn phòng HĐGSNN. Chi tiết...

Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 (10-06-2019 09:17)
Theo Công văn số 105/HĐGSNN-VP ngày 11/6/2019, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) sẽ tổ chức các buổi tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 tại 3 địa điểm trên cả nước. Ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Văn phòng HĐGSNN sẽ phối hợp với Đại học Huế tổ chức tập huấn theo kế hoạch như sau: Chi tiết...

Thành lập các Hội đồng Giáo sư Cơ sở Đại học Huế năm 2019 (14-05-2019 20:35)
Theo quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 10 tháng 5 năm 2019 Giám đốc Đại học Huế đã ban hành Quyết định số 565/QĐ-ĐHH thành lập 04 Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) Đại học Huế năm 2019. Ngày 15/5/2019 các Hội đồng đã họp bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch và... Chi tiết...

Liên kết
×