English   rss
Liên kết
Hội thảo khoa học quốc gia về lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học (18-08-2018 17:46)
Sáng 18/8/2018, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc gia về lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học lần thứ nhất. TS. Trương Qúy Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế đã tham dự hội nghị. Chi tiết...

Đại học Huế đăng cai tổ chức giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018 (06-06-2018 14:19)
Ngày 11/5/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tổ chức xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2018 nhằm khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực tư duy sáng tạo và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Theo kế hoạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Đại học Huế đăng cai tổ chức Vòng sơ... Chi tiết...

Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 tại 03 Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở Đại học Huế (28-11-2017 03:03)
  Căn cứ Hướng dẫn của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017, 03 Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở Đại học Huế (được thành lập theo Quyết định số 26/QĐ-HĐCDGSNN ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước) đã triển khai thực hiện các thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 một cách nghiêm... Chi tiết...

Thông báo hội thảo khoa học quốc tế “Quản lý lớp phủ/ sử dụng đất theo hướng dịch vụ hệ sinh thái” (14-09-2017 11:30)
  Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp (FLRAE), xin trân trọng thông báo, vào ngày 24 tháng 9 đến ngày 01 tháng 10 năm 2017, Khoa sẽ tổ chức hội thảo quốc tế tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế bằng nguồn tài trợ của cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD). Hội thảo sẽ là diễn đàn thảo luận về những vấn đề liên quan đến cách quản lý lớp phủ/sử dụng đất ở các nước Châu Á, làm... Chi tiết...

Thông báo về việc tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017 (31-08-2017 09:24)
  Đại học Huế trân trọng thông báo kế hoạch tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) năm 2017 do Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước tổ chức với nội dung cụ thể như sau: Chi tiết...

Liên kết
×