English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế tổ chức thành công các phiên họp Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022 (24-07-2022 22:15)
Góp ý

Theo kế hoạch xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 của Hội đồng Giáo sư nhà nước, từ ngày 15/7 đên 23/7/2022, 3 Hội dồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế (gồm Hội đồng I: Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật, Hội đồng II: Khoa học Xã hội và Nhân văn và Hội dồng III: Nông – Lâm nghiệp và Y học) đã tiến hành các phiên họp thẩm định hồ sơ và đánh giá báo cáo tổng quan của ứng viên. Tất cả 6 phiên họp của 3 Hội đồng đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

 

Năm nay, ban đầu có 19 ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Đại học Huế (gồm 2 ứng viên GS và 17 ứng viên PGS). Tuy nhiên khi hết thời hạn, có 3 ứng viên PGS không nộp hồ sơ, chỉ còn 16 ứng viên nộp đủ hồ sơ để xét tại 3 Hội đồng Giáo sư cơ sở. Sau phiên họp thẩm định hồ sơ, có 01 ứng viên tại Hội đồng I chưa đủ điều kiện để trình bày báo cáo tổng quan trước Hội đồng.  

 

Đại học Huế cũng đã thành lập 3 Tổ Thẩm định năng lực ngoại ngữ chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh của các ứng viên. Các Tổ thẩm định đã tích cực phối hợp với các Hội đồng để đánh giá năng lực ngoại ngữ của ứng viên theo quy định.

 

Kết quả xét chính thức của các Hội đồng Giáo sư cơ sở sẽ được công khai trên website Đại học Huế trong vòng 15 ngày trước khi nộp về Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước để xét ở vòng Hội đồng ngành, liên ngành (dự kiến họp từ 12/9 đến 30/9/2022).

 

Một số hình ảnh họp các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2022:

 

HĐGSCS III họp thẩm định hồ sơ với sự có mặt của PGS.TS. Trần Quang Quý, chuyên gia cao cấp của VP HĐGSNN

 

HĐGSCS I họp phiên thẩm định hồ sơ ứng viên

Ứng viên trình bày báo cáo tổng quan tại HĐGSCS II 

 

Thành viên HĐGSCS I và các ứng viên

Ứng viên trình bày báo cáo tổng quan tại HĐGSCS III

 

Thành viên HĐGSCS III và các ứng viên

Ban KHCN&QHQT

Các tin đã đăng
Liên kết
×