English | Français   rss
Liên kết
Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại 03 HĐGSCS Đại học Huế (25-07-2022 10:17)
Góp ý

Từ ngày 15/7 đến ngày 23/7/2023, 03 Hội đồng GS cơ sở Đại học Huế (thành lập theo Quyết định số 688/QĐ-ĐHH ngày 11/5/2022 và số 916/QĐ-ĐHH ngày 13/6/2022 của Giám đốc Đại học Huế) đã tiến hành các phiên họp thẩm định hồ sơ và đánh giá báo cáo tổng quan của các ứng viên đăng ký xét năm 2022. 

 

Theo quy định về xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) ban hành theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng GS nhà nước, Đại học Huế thông báo công khai kết quả xét tại 03 Hội đồng GS cơ sở như sau:

1. Hội đồng Giáo sư cơ sở (I) Đại học Huế: Hội đồng Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký xét

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm*

1

Nguyễn Văn Hưng

PGS

Hóa học/ Hóa vô cơ

Trường Đại học Đồng Tháp

08/09/09

2

Nguyễn Như Lê

PGS

Vật lý/ Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

09/09/09

3

Ngô Khoa Quang

PGS

Vật lý/ Khoa học vật liệu

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

09/09/09

5

Ngô Xuân Cường

PGS

Điện/ Kỹ thuật điện

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế

09/09/09

* Số phiếu đồng ý/Số thành viên Hội đồng có mặt/Tổng số thành viên Hội đồng.

 

2. Hội đồng Giáo sư cơ sở (II) Đại học Huế: Hội đồng Khoa học Xã hội và Nhân văn

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký xét

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm*

1

Lê Phạm Hoài Hương

GS

Giáo dục học/ Lý luận và PPDH bộ môn

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

09/09/09

2

Nguyễn Ngọc Kiện

PGS

Luật học/ Luật Hình sự và Tố tụng hình sự

Trường Đại học Luật, Đại học Huế

09/09/09

* Số phiếu đồng ý/Số thành viên Hội đồng có mặt/Tổng số thành viên Hội đồng.

 

3. Hội đồng Giáo sư cơ sở (III) Đại học Huế: Hội đồng Nông-Lâm nghiệp và Y học

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký xét

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm*

1

Lê Thị Hồng Phương

PGS

Nông- Lâm nghiệp/ Nông học

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

13/13/13

2

Mạc Như Binh

PGS

Chăn nuôi - Thú y - Thuỷ sản/ Thuỷ sản

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

13/13/13

3

Nguyễn Văn Đức

PGS

Nông -Lâm nghiệp/ Nông học

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

12/13/13

4

Võ Văn Quốc Bảo

PGS

Nông -Lâm nghiệp/ Bảo quản chế biến nông lâm sản

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

13/13/13

5

Nguyễn Văn Minh

PGS

Nông -Lâm nghiệp/ Nông học

Trường Đại học Tây Nguyên

13/13/13

6

Lê Trọng Bỉnh

PGS

Y học/ Y học hình ảnh

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

13/13/13

7

Trần Tấn Tài

PGS

Y học/ Nha khoa

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

13/13/13

8

Trần Thừa Nguyên

PGS

Y học/ Nội nội tiết

Bệnh viện Trung Ương Huế

13/13/13

9

Nguyễn Hoàng Long

PGS

Y học/ Điều dưỡng

Viện Khoa học sức khỏe, Trường Đại học VinUni

13/13/13

* Số phiếu đồng ý/Số thành viên Hội đồng có mặt/Tổng số thành viên Hội đồng.

 

Mọi ý kiến liên quan đến ứng viên, vui lòng phản hồi về Đại học Huế trước 17g00 ngày 08/8/2022 theo địa chỉ:

Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế

Số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế

Điện thoại: 0234.3824030

E-mail: bkhcn@hueuni.edu.vn.  

 

*Các kết quả trên đây đã được gửi đến các cơ quan nơi công tác của ứng viên theo Thông báo số 1007/TB-ĐHH ngày 25/7/2022.

Liên kết
×