English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế có thêm 8 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư (18-11-2022 07:59)
Góp ý

Ngày 17/11/2022, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký Quyết định số 88/QĐ-HĐGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022. Theo Quyết định này, năm nay Đại học Huế có 8 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh PGS. 

 

Danh sách cụ thể như sau:

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức danh

Ngành

1

Mạc Như Bình

Trường Đại học Nông Lâm

PGS

Thủy sản

2

Ngô Xuân Cường

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ 

PGS

Điện

3

Nguyễn Ngọc Kiện

Trường Đại học Luật

PGS

Luật học

4

Nguyễn Văn Đức

Trường Đại học Nông Lâm

PGS

Nông nghiệp

5

Lê Thị Hồng Phương

Trường Đại học Nông Lâm

PGS

Nông nghiệp

6

Nguyễn Như Lê

Trường Đại học Sư phạm

PGS

Vật lý

7

Ngô Khoa Quang

Trường Đại học Khoa học

PGS

Vật lý

8

Trần Tấn Tài

Trường Đại học Y-Dược

PGS

Y học

 

Trong số 8 nhà giáo của Đại học Huế được công nhận năm nay, có 4 người đạt tiêu chuẩn chức danh PGS ở độ tuổi dưới 40 tuổi.

 

Ngoài 8 giảng viên cơ hữu của Đại học Huế, được công nhận đợt này còn có 3 ứng viên công tác tại các đơn vị khác đăng ký xét tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế (1 ở Trưởng ĐH Đồng Tháp, 1 ở Trường ĐH Tây Nguyên và 1 ở Bệnh viện Trung ương Huế).

 

Diễn tiến số liệu ứng viên qua các giai đoạn xét năm 2022 ở HĐGSNN và HĐGSCS Đại học Huế được tóm tắt như sau:

 

 

Liên kết
×