English   rss
Liên kết
Cơ chế đặc thù cho chương trình Quản trị khách sạn (12-01-2018 08:03)
  Năm 2018, Đại học Huế mở mới chương trình Quản trị khách sạn (7810201), thuộc Khoa Du lịch với chỉ tiêu dự kiến là 50. Các tổ hợp xét tuyển bao gồm: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học); A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh); D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh); D10 (Toán, Địa lí, Tiếng Anh) Chi tiết...

Chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh đại học chính quy vào Đại học Huế năm 2018 (12-01-2018 01:34)
Đại học Huế công bố dự thảo Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 của Đại học Huế với 12.250 chỉ tiêu cho 118 ngành đào tạo đại học của 08 trường đại học thành viên, 02 khoa trực thuộc, 01 Phân hiệu. Trong số đó có 11645 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia, 605 chỉ tiêu theo phương thức khác. Chỉ tiêu phân bổ như sau: Trường ĐH Luật: 1200 chỉ tiêu; Trường... Chi tiết...

Tuyển sinh Đại học Huế 2018: Những điểm mới (phần 3) (10-01-2018 02:34)
  Năm 2018, Đại học Huế dự kiến tuyển sinh 12.250 chỉ tiêu cho 118 ngành đào tạo đại học của 08 trường đại học thành viên, 02 khoa trực thuộc, 01 Phân hiệu bao gồm: Trường Đại học Luật (DHA), Trường Đại học Khoa học (DHT), Trường Đại học Kinh tế (DHK), Trường Đại học Nghệ thuật (DHN), Trường Đại học Ngoại ngữ (DHF), Trường Đại học Nông Lâm (DHL), Trường Đại học Sư phạm (DHS), Trường Đại học Y... Chi tiết...

Tuyển sinh Đại học Huế 2018: Những điểm mới (phần 2) (09-01-2018 23:37)
Năm 2018, Đại học Huế dự kiến tuyển sinh 12.250 chỉ tiêu cho 118 ngành đào tạo đại học của 08 trường đại học thành viên, 02 khoa trực thuộc, 01 Phân hiệu bao gồm: Trường Đại học Luật (DHA), Trường Đại học Khoa học (DHT), Trường Đại học Kinh tế (DHK), Trường Đại học Nghệ thuật (DHN), Trường Đại học Ngoại ngữ (DHF), Trường Đại học Nông Lâm (DHL), Trường Đại học Sư phạm (DHS), Trường Đại học Y... Chi tiết...

Tuyển sinh Đại học Huế 2018: Những điểm mới (phần 1) (09-01-2018 17:11)
  Năm 2018, Đại học Huế dự kiến tuyển sinh 12.250 chỉ tiêu cho 118 ngành đào tạo đại học của 08 trường đại học thành viên, 02 khoa trực thuộc, 01 Phân hiệu bao gồm: Trường Đại học Luật (DHA), Trường Đại học Khoa học (DHT), Trường Đại học Kinh tế (DHK), Trường Đại học Nghệ thuật (DHN), Trường Đại học Ngoại ngữ (DHF), Trường Đại học Nông Lâm (DHL), Trường Đại học Sư phạm (DHS), Trường Đại học Y... Chi tiết...

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê