English | Français   rss
Liên kết
Hoạt động hướng nghiệp cho học sinh được chú trọng tại các trường THPT tỉnh Nghệ An (19-01-2019 10:51)
Hơn 4000 học sinh  của các trường PTTH trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp do Báo Tuổi trẻ, Bộ GĐ ĐT, Tỉnh Đoàn Nghệ An và Trường Đại học Vinh tổ thức sáng 19/1/2019. Chi tiết...

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2019 (17-01-2019 09:54)
Tiếp theo thông báo sô 1534/TB-ĐHH ngày 13/11/2018 về tuyển sinh cao học lần 1 năm 2019, Đại học Huế thông báo bổ sung một số chuyên ngành vào các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc: (chi tiết xem file đính kèm). 1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 28/2/2019. 2. Lịch thi: - Buổi chiều ngày 30/3/2019: thi môn Cơ sở ngành. - Buổi sáng ngày 31/3/2019:... Chi tiết...

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2019 của Đại học Huế (10-01-2019 11:02)
Đại học Huế thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2019 cho 46 chuyên ngành vào các trường đại học thành viên. Thời gian nhận hồ: Trước ngày 15 của các tháng chẵn trong năm 2019. Thời gian xét tuyển : Trong khoảng thời gian 10 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ, Đại học Huế sẽ phản hồi đến người dự tuyển các thông tin về tình trạng hồ sơ và các yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nếu hồ sơ chưa đảm bảo... Chi tiết...

Thông báo số 1 tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 (02-01-2019 13:46)
  Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 với chỉ tiêu dự kiến là 12460 cho 122 ngành đào tạo đại học. Chi tiết...

Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2018 (13-10-2018 05:50)
  Ngày 12/10/2018, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh sau đại học năm 2018.    Chi tiết...

Liên kết
×