English | Français   rss
Liên kết
Thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019 (17-10-2019 17:23)
Đại học Huế thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học lần 2 năm 2019 Chi tiết...

Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 vào đại học hệ chính quy của Đại học Huế theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (30-08-2019 16:26)
  Đại học Huế thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 vào đại học hệ chính quy của Đại học Huế theo phương thức xét kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019. Chi tiết...

Công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 (xét kết quả thi THPT quốc gia 2019) và điểm trúng tuyển đợt 3 theo phương thức xét học bạ (28-08-2019 17:00)
  Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 và theo phương thức xét học bạ đợt 3 vào đại học hệ chính quy của các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị cụ thể như sau:     Chi tiết...

Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 vào đại học hệ chính quy của Đại học Huế theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (15-08-2019 15:37)
  Đại học Huế thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 vào ĐH hệ chính quy theo phương thức xét kết quả thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019.     Chi tiết...

Công bố điểm trúng tuyển đợt 2 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2019 của Đại học Huế theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) (02-08-2019 23:52)
    Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển đợt 2 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2019 của Đại học Huế theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) hoặc xét kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với kết quả thi tuyển sinh các môn năng khiếu cụ thể như sau: Chi tiết...

Liên kết
×