English | Français   rss
Liên kết
Danh sách đề cử thành viên HĐGSCS Đại học Huế năm 2024 (04-05-2024 16:47)
Góp ý

 

Ngày 03/5/2024, Hội đồng Khoa học và Đào tạo (HĐ KH&ĐT) Đại học Huế đã họp và thống nhất năm 2024 sẽ thành lập 04 Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) tại Đại học Huế gồm: Hội đồng Khoa học Tự nhiên, Hội đồng Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hội đồng Khoa học Nông nghiệp - Sinh học và  Hội đồng Y - Dược học.

 

 

Các thành viên Hội đồng KH&ĐT đã đề cử thành viên cho 04 HĐGSCS, kết quả được tổng hợp ở các bảng bên dưới. 

Theo quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, căn cứ danh sách đề cử này, đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên HĐGSCS và căn cứ số lượng, thành phần ứng viên đăng ký xét, Giám đốc Đại học Huế sẽ lựa chọn và ra quyết định thành lập 04 HĐGSCS.

Ghi chú: Danh sách trong các bảng được xếp theo alphabet tên người được đề cử.

 

Danh sách đề cử thành viên Hội đồng GSCS I. Khoa học Tự nhiên

 

STT

Chức danh, họ tên người được đề cử

Chuyên môn

Đơn vị công tác

1

PGS.TS. Trương Minh Đức

Vật lý

Trường ĐHSP, ĐHH

2

PGS.TS. Nguyễn Đặng Hồ Hải

Toán học

Trường ĐHKH, ĐHH

3

PGS.TS.Trần Viết Nhân Hào

Vật lý

Trường ĐHSP, ĐHH

4

GS.TS. Trần Thái Hòa

Hóa học

Trường ĐHKH, ĐHH

5

GS.TS. Đinh Quang Khiếu

Hoá học

Trường ĐHKH, ĐHH

6

PGS.TS. Cao Huy Linh

Toán học

Trường ĐHSP, ĐHH

7

PGS.TS. Võ Viết Minh Nhật

CNTT

Viện KT&BĐCLGD - ĐHH

8

PGS.TS. Nguyễn Thị Ái Nhung

Hóa học

Trường ĐHKH, ĐHH

9

PGS.TS. Lê Anh Phương

CNTT

Đại học Huế

10

GS.TS. Dương Tuấn Quang

Hoá học

Trường ĐHSP, ĐHH

11

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Sơn

Vật lý

Trường ĐHKH, ĐHH

12

PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh

CNTT

Trường ĐHKH, ĐHH

13

GS.TS. Lê Văn Thuyết

Toán học

Trường ĐHSP, ĐHH

14

PGS.TS. Võ Thanh Tùng

Vật lý

Trường ĐHKH, ĐHH

 

Danh sách đề cử thành viên Hội đồng GSCS II. Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

STT

Chức danh, họ tên người được đề cử

Chuyên môn

Đơn vị công tác

1

PGS.TS. Phan Thanh Hoàn

Kinh tế

Trường ĐHKT, ĐHH

2

PGS.TS. Lê Phạm Hoài Hương

LLPPDH

Trường ĐHNN, ĐHH

3

PGS.TS. Đậu Minh Long

Tâm lý học

Trường ĐHSP, ĐHH

4

PGS.TS. Đoàn Đức Lương

Luật

Trường ĐH Luật, ĐHH

5

PGS.TS. Phùng Đình Mẫn

Tâm lý học

Trường ĐHSP, ĐHH

6

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung

Ngôn ngữ học

Trường ĐHNN, ĐHH

7

PGS.TS. Nguyễn Duy Phương

Luật

Trường ĐH Luật, ĐHH

8

PGS.TS. Trương Tấn Quân

Kinh tế

Trường ĐHKT, ĐHH

9

PGS.TS. Bùi Dũng Thể

Kinh tế

Trường ĐHKT, ĐHH

10

PGS.TS. Phan Minh Tiến

Tâm lý học

Trường ĐHSP, ĐHH

11

PGS.TS. Bùi Đức Tính

Kinh tế

Trường ĐHKT, ĐHH

12

PGS.TS. Trần Hữu Tuấn

Kinh tế

Trường Du lịch - ĐHH

13

PGS.TS. Đinh Thị Hồng Vân

Tâm lý học

Trường ĐHSP, ĐHH

 

Danh sách đề cử thành viên Hội đồng GSCS III. Khoa học Nông nghiệp - Sinh học

 

STT

Chức danh, họ tên người được đề cử

Chuyên môn

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Ngô Đắc Chứng

Sinh học

Trường ĐHSP, ĐHH

2

PGS.TS. Trần Quốc Dung

Công nghệ sinh học

Trường ĐHSP, ĐHH

3

PGS.TS. Trần Thanh Đức

Nông nghiệp

Trường ĐHNL, ĐHH

4

PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải

Sinh học

Viện CNSH, ĐHH

5

GS.TS. Trần Đăng Hòa

Bảo vệ thực vật

Trường ĐHNL, ĐHH

6

GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa

Khoa học đất và phân bón

Trường ĐHNL, ĐHH

7

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh

Chăn nuôi-TY, thủy sản

Trường ĐHNL, ĐHH

8

GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc

Công nghệ sinh học

Trường ĐHKH, ĐHH

9

GS.TS. Lê Đức Ngoan

Chăn nuôi-Thú y

Trường ĐHNL, ĐHH

10

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ

Quản lý đất đai

Trường ĐHNL, ĐHH

11

GS.TS. Lê Đình Phùng

Chăn nuôi

Trường ĐHNL, ĐHH

12

PGS.TS. Nguyễn Văn Toản

Nông nghiệp- BQ, CB sau thu hoạch

Trường ĐHNL, ĐHH

13

PGS.TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

Thủy sản

Trường ĐHNL, ĐHH

 

Danh sách đề cử thành viên Hội đồng GSCS IV. Y - Dược học

 

STT

Chức danh, họ tên người được đề cử

Chuyên môn

Đơn vị công tác

1

PGS.TS. Tôn Nữ Phương Anh

Ký sinh trùng-Côn trùng YH

Trường ĐHYD, ĐHH

2

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

  Nội khoa

Trường ĐHYD, ĐHH

3

PGS.TS. Trần Hữu Dũng

Dược học

Trường ĐHYD, ĐHH

4

GS.TS. Phạm Như Hiệp

Ngoại khoa

Bệnh viện TW Huế

5

GS.TS. Nguyễn Thị Hoài

Dược học

Trường ĐHYD, ĐHH

6

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Ngoại khoa

Trường ĐHYD, ĐHH

7

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Sản phụ khoa

Trường ĐHYD, ĐHH

8

GS.TS. Trần Văn Huy

Nội khoa 

Trường ĐHYD, ĐHH

9

PGS.TS. Lê Đình Khánh

Ngoại khoa

Trường ĐHYD, ĐHH

10

PGS.TS. Hoàng Minh Lợi

Chẩn đoán hình ảnh

Trường ĐHYD, ĐHH

11

PGS.TS. Lê Nghi Thành Nhân

Ngoại khoa

Trường ĐHYD, ĐHH

12

PGS.TS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn

Nhi khoa

Trường ĐHYD, ĐHH

13

PGS.TS. Trần Tấn Tài

Nha khoa

Trường ĐHYD, ĐHH

14

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

Y tế công cộng

Trường ĐHYD, ĐHH

15

GS.TS. Cao Ngọc Thành

Sản phụ khoa

Trường ĐHYD, ĐHH

16

GS.TS. Võ Văn Thắng

Y tế công cộng

Trường ĐHYD, ĐHH

17

PGS.TS. Hà Thị Minh Thi

Di truyền y học

Trường ĐHYD, ĐHH

18

PGS.TS. Đặng Công Thuận

Giải phẫu bệnh

Trường ĐHYD, ĐHH

Liên kết
×