English   rss
Liên kết
Sinh viên là người dân tộc thiểu số có được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập? (01-08-2017 09:33)
     Để được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập, sinh viên là người dân tộc thiểu số phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Chi tiết...

Con đẻ của người bị nhiễm chất độc hóa học thì có được ưu tiên trong việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập không? (19-07-2017 08:26)
  Hỏi: Học sinh, sinh viên là con đẻ của người bị nhiễm chất độc hóa học thì có được ưu tiên trong việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập không? Chi tiết...

Sinh viên thuộc đối tượng nào thì được vay vốn tín dụng? (15-07-2017 09:26)
  Hỏi: Sinh viên có được vay vốn tín dụng hay không? Sinh viên thuộc đối tượng nào thì được vay vốn tín dụng?    Chi tiết...

Liên kết
thongbaohoithao_phai Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM