English | Français   rss
Liên kết
Diễn đàn thắp lửa và Kết nối khởi nghiệp (13-03-2018 14:13)

Nằm trong chuỗi các hoạt động về thúc đẩy khởi nghiệp của Đại học Huế, tạo động lực để cán bộ, giảng viên trẻ và sinh viên sớm triển khai các ý tưởng sáng tạo của mình; đồng thời tạo cơ hội giao lưu, thảo luận, học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa cán bộ, sinh viên với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và các chuyên gia về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Đại học Huế tổ chức “Diễn đàn thắp lửa và Kết nối khởi nghiệp” 

Diễn đàn cũng là nơi kết nối mạng lưới Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp - Chuyên gia khởi nghiệp - Nhà đầu tư thiên thần, đầu tư mạo hiểm để tăng cường nguồn lực hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp tại Đại học Huế, tăng cường nhận thức và mối quan tâm đối với phong trào khởi nghiệp.

 

CHƯƠNG TRÌNH “Diễn đàn thắp lửa và Kết nối khởi nghiệp”

 

- Thời gian: Từ 14 giờ ngày 19/3/2018 (thứ 2)

- Địa điểm: Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm (số 32 Lê Lợi, thành phố Huế)

- Nội dung:

 * Giao lưu, thảo luận các chủ đề: 

- Tổng quan về khởi nghiệp (bức tranh tổng thể của quá trình khởi nghiệp, từ việc bắt đầu xây dựng ý tưởng, phát triển kế hoạch thực hiện, phân tích thị trường, cơ sở pháp lý đến những thuận lợi và thách thức mà các bạn trẻ khởi nghiệp và doanh nhân thường gặp phải).

- Chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các nhà khoa học có sản phẩm khoa học giá trị với các sinh viên đang tìm kiếm các ý tưởng khởi nghiệp.

- Kết nối doanh nhân sẵn sàng hợp tác để đưa các sản phẩm khoa học công nghệ, ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên vào thực tiễn.

- Kết nối mạng lưới Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp - Chuyên gia khởi nghiệp - Nhà đầu tư thiên thần, đầu tư mạo hiểm để tăng cường nguồn lực hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp tại Đại học Huế.

 * Khách mời giao lưu:

 

 Khách mời giao lưu

Kính mời quý thầy, cô và các bạn sinh viên tham gia Diễn đàn.

 

Ban CTHSSV

Liên kết
×