English | Français   rss
Liên kết
Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học 2018 (16-07-2018 17:56)

 

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 (điểm sàn) vào các ngành đào tạo thuộc Đại học Huế cụ thể như sau:

Chi tiết thông báo thí sinh có thể xem ở file đính kèm...

Liên kết
×