English   rss
Liên kết
Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 (15-08-2017 12:02)

Căn cứ thông báo số 31/TB-HĐTSĐHCĐ ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng tuyển Đại học Huế về việc xét tuyển bổ sung đợt 1 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của Đại học Huế năm 2017. Nay, Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 đến hết ngày 18 tháng 8 năm 2017.

Liên kết
thongbaohoithao_phai Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM