English | Français   rss
Liên kết
54 thí sinh trúng tuyển thẳng vào các ngành đào tạo của các trường thành viên thuộc Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 (16-07-2018 14:44)
Góp ý

 

Ngày 13 tháng 7 năm 2018, Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế năm 2018 đã công bố danh sách 54 thí sinh trúng tuyển thẳng vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Đại học Huế năm 2018.

 

 

Cụ thể, trong 54 thí sinh trúng tuyển thẳng vào các ngành đào tạo của Đại học Huế: có 37 thí sinh được tuyển thẳng vào các ngành Y khoa (20), Răng – hàm – mặt (11), Dược học (2), Kỹ thuật xét nghiệm y học (2), Kỹ thuật hình ảnh y học (1) và Y tế công cộng (1) của Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế; 03 thí sinh được tuyển thẳng vào các ngành Toán học (1), Báo chí (2) Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế; 08 thí sinh được tuyển thẳng vào các ngành SP Ngữ Văn (4), SP Địa lý (2), SP Lịch sử (2) Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế; 1 thí sinh tuyển thẳng vào ngành SP Tiếng Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; 05 thí sinh được tuyển thẳng vào Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế.

 

Các thí sinh được tuyển thẳng gửi hồ sơ xác nhận nhập học vào Đại học Huế trước 17 giờ ngày 22/7/2018.

 

Xem danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng năm 2018

Liên kết
×