English | Français   rss
Liên kết
Chuỗi các sự kiện, hội thảo tập huấn trong Chương trình VLIR-IUC (13-11-2019 10:05)
Góp ý

 

Trong khuôn khổ Chương trình VLIR-IUC, từ ngày 11/11/2019 đến ngày 14/11/2019, Đại học Huế phối hợp với các đại học đối tác của Vương quốc Bỉ tổ chức chuỗi các sự kiện, hội thảo tập huấn, hội thảo chuyên đề. Đây là hoạt động trong kế hoạch năm 2019 của dự án hợp phần "Tăng cường thể chế đại học" thuộc Chương trình VLIR-IUC. Các Hội thảo, sự kiện trong chuỗi hoạt động gồm: Hội thảo về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo định hướng theo AUN-QA và Khung trình độ quốc gia; Hội thảo đánh giá nghiên cứu; Hội thảo chia sẻ kết quả và kinh nghiệm về đào tạo trực tuyến; Báo cáo các đề án dự thi “Đổi mới sáng tạo trong giáo dục” và Hội thảo quốc gia về Quản trị và Tự chủ đại học hướng đến thực hiện Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018.

 

GS.TS. Martin Valcke, chuyên gia đến từ Đại học Ghent, Vương quốc Bỉ chia sẻ tại Hội thảo tập huấn về đánh giá nghiên cứu

 

Trong những năm qua, Đại học Huế đã không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo được xây dựng và rà soát theo định hướng AUN-QA và Khung trình độ quốc gia Việt Nam theo quyết định số 1982/QĐ-TTG ngày 18 tháng 10 năm 2016. Hội thảo tập huấn về xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cho hơn 100 cán bộ, giảng viên trong Đại học Huế về quy trình xây dựng và hoàn thiện chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo được thống nhất trong toàn Đại học Huế. Chuẩn đầu ra thể hiện mục tiêu đào tạo trong đó bao gồm các nội dung và mức độ về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm. Hội thảo tập huấn nhằm giúp cho cán bộ, giảng viên hiểu được quy trình viết chuẩn đầu ra chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu các bên liên quan cũng như kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, khung chuẩn quốc gia của Việt Nam và chính sách về chuẩn đầu ra của Đại học Huế. Cán bộ, giảng viên thực hành phân biệt được chuẩn đầu ra chương trình và môn học theo hướng tích hợp với ma trận chương trình đào tạo; xây dựng ma trận chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và môn học của chính đơn vị; đánh giá và cải tiến sản phẩm chuẩn đầu ra và ma trận chuẩn đầu ra được xây dựng.

Thực hành kỹ năng viết chuẩn đầu ra chương trình đào tạo tại Hội thảo tập huấn chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

 

Sau Hội thảo tập huấn về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, ngày 12/11/2019, Đại học Huế tiếp tục tổ chức Hội thảo tập huấn về đánh giá nghiên cứu nhằm nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học. Báo cáo viên tại Hội thảo tập huấn về đánh giá nghiên cứu là GS.TS. Martin Valcke, chuyên gia đến từ Đại học Ghent, Vương quốc Bỉ.  Trong những năm qua, số lượng đề tài nghiên cứu khoa học, cũng như số lượng các bài báo của các nhà khoa học Đại học Huế được xuất bản trên các tạp chí khoa học có uy tín trong và ngoài nước ngày càng tăng nhanh về số lượng và chất lượng. Hội thảo sẽ tập huấn cho 60 cán bộ, giảng viên từ 14 nhóm nghiên cứu mạnh và các giảng viên có nhiều công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tính (Scopus, ISI...); là cơ hội để các giảng viên, nhà nghiên cứu Đại học Huế nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm giúp nâng cao số lượng các công trình công bố quốc tế, giải pháp hữu ích, tăng cường khả năng hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo đại học, đào tạo sau đại học và xếp hạng đại học theo các tiêu chuẩn quốc tế.

 

Cũng trong chuỗi hoạt động này, ngày 13/11/2019, Đại học Huế tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả và kinh nghiệm về đào tạo trực tuyến nhằm hướng dẫn và hổ trợ xây dựng các bài giảng E-learning cho giảng viên của Đại học Huế trong điều kiện sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin nói chung và internet nói riêng đã mang lại những thay đổi đáng kể trong đào tạo đại học, sau đại học. Hội thảo cũng là cơ hội cho các giảng viên của Đại học Huế được học hỏi và chia sẻ những thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức trong quá trình xây dựng và triển khai bài giảng E-learning trong dạy và học.

 

Hội thảo chia sẻ kết quả và kinh nghiệm về đào tạo trực tuyến ngày 13/11/2019

 

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án, các đề tài, dự án tham gia cuộc thi ý tướng đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học năm 2019 sẽ được nghiệm thu vào chiều ngày 13/11/2019. Từ năm 2013 đến năm 2018, dự án VLIR đã tài trợ kinh phí nghiên cứu và triển khai cho 40 ý tưởng sáng tạo. Trong buổi nghiệm thu sẽ có 8 ý tưởng tham gia báo cáo và chia sẻ tại Hội thảo.

 

Tiếp theo trong chuỗi sự kiện là Hội thảo quốc gia về Quản trị và Tự chủ đại học hướng đến thực hiện Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018, nhằm thảo luận các vấn đề liên quan đến quản trị và tự chủ đại học với những điểm mới hướng đến thực hiện Luật Giáo dục đại học năm 2018 tại Việt Nam. Hội thảo sẽ quy tụ hơn 150 đại biểu tham dự; là cơ hội để các diễn giả đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học Vương quốc Bỉ, các đại học, trường đại học trong cả nước tham gia và chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm tự chủ và quản trị đại học nhằm thúc đẩy thực hiện Luật giáo dục đại học sửa đổi năm 2018.

               

Trần Đức

 

 

Liên kết
×