English | Français   rss
Liên kết
VLIR-IUC: chia sẻ mô hình, phương pháp đào tạo mới, hiện đại (06-06-2022 14:10)
Góp ý

Từ ngày 06-08/6/2022, trong khuôn khổ Dự án VLIR-IUC Hợp phần 1, Đại học Huế tổ chức Chương trình Hội thảo tập huấn về “Đổi mới sáng tạo trong giáo dục Đại học nhìn từ quan điểm các hoạt động giải thưởng đổi mới sáng tạo”. Tham gia chương trình tập huấn là 43 cán bộ, giảng viên từ các trường đại học thành viên, Trường, khoa và phân hiệu thuộc Đại học Huế.

 

Chương trình tập huấn là hoạt động nằm trong Hợp phần P1 - Đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học, một trong 3 hợp phần của Dự án 1 thuộc Chương trình Hợp tác thể chế đại học VLIR-IUC, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong đào tạo tại Đại học Huế trong bối cảnh hội nhập thế giới và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ nói chung và ứng dụng công nghệ trong giảng dạy nói riêng, nâng cao hơn nữa uy tín của Đại học Huế trong cộng đồng quốc tế.

 

 

 

 

Trong chương trình tập huấn, Giáo sư Martin Valcke, TS. Britt Adams, TS. Maxime Moens và TS. Thái Thị Ngọc Thúy, Đại học Ghent, Bỉ giới thiệu và tập huấn cho học viên làm quen với một số mô hình, phương pháp đào tạo, bài giảng điện tử hiện đại. Phương thức giảng dạy mới tạo đột phá trong sử dụng công nghệ mới để người học có thể học hiệu quả, mọi nơi, mọi lúc, ít thời gian học tập trung trên lớp.

 

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Đại học Huế sẽ nghiệm thu và trao giải thưởng cho 02 sản phẩm tham gia cuộc thi đổi mới sáng tạo, bao gồm: TS. Phạm Thị Thuý Hằng, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế với Ý tưởng: “Ứng dụng trực tuyến trong dạy học” và TS. Trần Thanh Lương, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế với Ý tưởng: “Xây dựng phân hệ phần mềm Quản lý đề cương chi tiết học phần”.

 

 

Liên kết
×