English | Français   rss
Liên kết
VLIR-IUC: Hội thảo Bàn về quản trị và tự chủ đại học (09-06-2022 14:30)
Góp ý

Hội thảo "Bàn về quản trị và tự chủ đại học sau Luật số 34/2018/QH14 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP" diễn ra vào sáng ngày 09/06/2022 với sự tham gia của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ,  chuyên gia từ đại học Ghent (Bỉ), Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam, lãnh đạo Đại học Huế và một số CSGDĐH trong nước, các chuyên gia về giáo dục đại học và các cán bộ quản lý các đơn vị thành viên, trực thuộc và thuộc Đại học Huế.

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế, Trưởng Dự án 1 báo cáo đề dẫn tại Hội thảo

 

GS. Martin Valcke, ĐH Ghent, Trưởng Dự án 1, Chương trình VLIR-IUC phía Bỉ

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế, Trưởng Dự án 1 tặng hoa các chuyên gia trình bày báo cáo tại hội thảo: TS. Nghiêm Xuân Huy, Viện trưởng Viện ĐBCLGD-Đại học Quốc gia Hà Nội; TS. Hồ Văn Thống, Hiệu Trưởng Trường Đại học Đồng Tháp; TS. Nguyễn Thị Kim Phụng, Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS. Phạm Hiệp, Giám đốc nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu và Phát triển giáo dục Edlab Asia 

 

Với mục đích tạo một diễn đàn tập hợp các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, các chuyên gia, nhà giáo, nhà khoa học trong và ngoài nước để cùng trao đổi, thảo luận về thực trạng triển khai tự chủ trong giáo dục đại học, nhất là từ sau khi các văn bản Luật số 34/2018/QH14 về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Nghị định số 99/2019/NĐCP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học được ban hành. Tại hội thảo, đại biểu tham dự thảo luận những vấn đề về tự chủ đại học trong đó phân tích và làm sáng tỏ một số vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện; đề xuất ý tưởng, giải pháp thực hiện tự chủ đại học tạo điều kiện cho giáo dục đại học phát triển, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đây cũng là dịp kết nối các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, các chuyên gia, nhà giáo và nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm xây dựng một mạng lưới nghiên cứu cả chiều sâu lẫn chiều rộng trong lĩnh vực quản trị và tự chủ đại học trong bối cảnh giáo dục đại học hiện nay.

 

 

Liên kết
×