English | Français   rss
Liên kết
Thông báo chuỗi hội thảo thuộc dự án Tăng cường thế chế đại học, Chương trình VLIR-IUC Đại học Huế (01-11-2019 09:19)
Góp ý

Trong khuôn khổ Chương trình VLIR-IUC, Đại học Huế phối hợp với các đại học đối tác của Vương quốc Bỉ sẽ tổ chức chuỗi các hội thảo tập huấn, hội thảo chuyên đề trong thời gian từ ngày 11 đến 14 tháng 11 năm 2019. Đây là hoạt động trong kế hoạch năm 2019 của dự án hợp phần "Tăng cường thế chế đại học" thuộc Chương trình VLIR-IUC.

 

Kế hoạch tổng thể của chuỗi hội thảo như sau:

(click vào mục "Chương trình" để xem Chương trình chi tiết và cập nhật của từng sự kiện)

 

Ngày

Sự kiện

Chủ trì/Báo cáo viên

Thành phần tham dự

11/11 &  12/11/2019

(2 ngày)

Hội thảo tập huấn về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo định hướng theo AUN-QA và Khung trình độ quốc gia

Training workshop (Hand on) on Learning outcomes oriented to AUN-QA and National Qualification Framework

Chương trình

TS. Phạm Thị Tuyết Nhung (Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế)

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương (Phó Giám đốc Đại học Huế)

 

Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, Giảng viên, Chuyên viên Phòng Đào tạo các trường đại học thành viên Đại học Huế

12/11/2019

(1 ngày)

Hội thảo tập huấn về đánh giá nghiên cứu

Training workshop on research assessment

Chương trình

GS.TS. Martin Valcke (Đại học Ghent, Bỉ)

Trưởng, phó các dự án thuộc VLIR-IUC; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng KHCN-HTQT một số trường đại học thành viên, Viện CNSH; Trưởng nhóm và thành viên các nhóm nghiên cứu mạnh; một số nhà khoa học

13/11/2019

(1 ngày)

 

Buổi sáng:

Hội thảo chia sẻ kết quả và kinh nghiệm về đào tạo trực tuyến

E-learning result sharing workshop

Chương trình

GS.TS. Martin Valcke (Đại học Ghent, Bỉ)

GS.TS. Gerrit Janssens (Đại học Hasselt, Bỉ)

 Các nhóm đã thực hiện e-learning ở các Trường Đại học: Y Dược, Luật, Kinh tế, Sư phạm, Nông Lâm và Khoa Du lịch.

Buổi chiều:

Trình bày các đề án dự thi “Đổi mới sáng tạo trong giáo dục”

Education Innovation Performance 2019

Chương trình

GS.TS. Martin Valcke (Đại học Ghent, Bỉ)

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương (PGĐ Đại học Huế)

Các nhóm có đề án dự thi “Đổi mới sáng tạo trong giáo dục” năm 2019

 

14/11/2019

(1 ngày)

Hội thảo quốc gia về Quản trị và Tự chủ đại học hướng đến thực hiện Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018

National Workshop on University Governance and Autonomy promotes the amended Law on Higher Education in 2018

Chương trình

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh (Giám đốc Đại học Huế)

GS.TS. Martin Valcke (Đại học Ghent, Bỉ)

Các diễn giả mời.

Các đại biểu, nhà quản lý giáo dục, chuyên gia... từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổ Tư vấn Ủy ban Quốc gia về Giáo dục và Đổi mới sáng tạo, các đại học, trường đại học trong nước.

*Danh sách triệu tập cán bộ giảng viên ở các trường đại học, viện thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Huế tham dự từng hội thảo tập huấn, hội thảo chuyên đề đã được gửi đến các đơn vị.

 

Thông tin liên hệ:

1. Cô Nguyễn Hồng Thảo My - Ban KT&ĐBCLGD ĐH Huế - ĐT: 0932528645, email: nhtmy@hueuni.edu.vn

2. Anh Đỗ Nguyên Ngọc - Văn phòng Chương trình VLIR-IUC -ĐT: 0905384284, email: donguyenngoc@hueuni.edu.vn

Liên kết
×