English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 (16-11-2018 09:43)
Góp ý

 

Sáng 16/11/2018, Đại học Huế đã tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018. Tham dự có TS. Trương Quý Tùng và PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế.

 

Tiết mục bình đẳng giới trong việc làm của sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế

 

Nội dung phổ biến là pháp luật về quyền tiếp cận thông tin và luật bình đẳng giới. Việc tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2018 là giúp cán bộ viên chức lao động nhận thức rõ hơn về các nội dung liên quan đến thông tin, tiếp cận thông tin và cung cấp thông tin cũng như pháp luật về bình đẳng giới. Các chủ đề buổi phổ biến pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 của Đại học Huế được các giảng viên của Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Trường Đại học Luật, Đại học Huế báo cáo.

Trần Đức

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×