English | Français   rss
Liên kết
Dự án 1 Chương trình VLIR IUC: Hội thảo đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học (23-11-2018 15:52)
Góp ý

 

Ngày 23/11/2018, Đại học Huế tổ chức Hội thảo đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học. Tham dự có Hội thảo có Phó Giám đốc Đại học Huế Huỳnh Văn Chương - Trưởng dự án 1 phía Việt Nam, GS.TS.Gerrit Janssens - Trưởng dự án 1 phía Bỉ và TS. Mario Gielen, Đại học Husselt, Bỉ cùng chủ nhiệm và các thành viên của 8 nhóm có ý tưởng được dự án VLIR chọn tài trợ kinh phí nghiên cứu và triển khai trong năm 2018, và 40 ý tưởng sáng tạo từ năm 2013 đến nay.

 

 

PGS.TS.Huỳnh Văn Chương - Trưởng dự án 1 phía Việt Nam, phát biểu khai mạc đợt tập huấn cho biết, đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học là một trong 3 hợp phần của Dự án 1 thuộc Chương trình Hợp tác thể chế đại học VLIR-IUC, là một hoạt động được Đại học Huế chọn thực hiện để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong giảng dạy tại Đại học Huế. Trong bối cảnh hội nhập thế giới và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ nói chung và ứng dụng công nghệ trong giảng dạy nói riêng, Đại học Huế nhận thức rõ yêu cầu bức thiết phải đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, nâng cao hơn nữa uy tín của Đại học Huế đối với đồng nghiệp quốc tế. Hội thảo đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học lần này là cơ hội để thành viên các nhóm nghiên cứu học hỏi từ chuyên gia Bỉ và học hỏi lẫn nhau. Từ những ý tưởng sáng tạo của các giảng viên được chọn tài trợ kinh phí nghiên cứu và triển khai trong khuôn khổ dự án VLIR, Đại học Huế sẽ phổ biến rộng rãi trong toàn đại học Huế, xác định hoạt động tiếp theo trong khuôn khổ dự án.

 

 

GS.TS.Gerrit Janssens - Trưởng dự án 1 phía Bỉ, phát biểu chào mừng Tập huấn, thể hiện sự vui mừng khi gặp lại những đồng nghiệp Đại học Huế tại Hội thảo sau nhiều năm, thể hiện nhiệt huyết đổi mới không hề giảm của các giảng viên. GS.TS.Gerrit Janssens nhấn mạnh tầm quan trọng của chia sẻ ý tưởng giữa đồng nghiệp và làm thế nào để áp dụng nghiên cứu lý thuyết này vào giảng dạy và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo.

  

 

Nhiều câu hỏi thú vị liên quan đến vai trò của công nghệ mới đối với đổi mới sáng tạo trong giảng dạy đã được nêu ra bởi TS. Mario Gielen, Đại học Husselt, Bỉ. Nhiều trường đại học đầu tư lớn vào công nghệ mới nhưng chưa đầu tư thỏa đáng vào giảng viên để họ có thể sử dụng thành thục công nghệ mới và có thời gian đầu tư xây dựng bài giảng sử dụng công nghệ. Tại các trường đại học tiên tiến, vai trò của giảng viên đã chuyển từ người truyền thụ kiến thức sang người hướng dẫn, sử dụng công nghệ để thiết kế hoạt động học.

 

 

8 nhóm giảng viên từ các trường đại học thành viên của Đại học Huế đã trình bày rất đa dạng ý tưởng sử dụng công nghệ có thể áp dụng vào giảng dạy: Ứng dụng Kahoot, Lớp học Google (Google classroom), Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom), ... Tất các các đề tài đều được GS.TS.Gerrit Janssens và TS. Mario Gielen đánh giá cao.

 

GS.TS.Gerrit Janssens - Trưởng dự án 1 phía Bỉ trao giấy chứng nhận cho các nhóm có ý tưởng xuất sắc

 

Chương trình Hợp tác thể chế Đại học (IUC) là một trong những chương trình hợp tác quan trọng nhất do VLIR-UOS thực hiện, có mục tiêu tổng thể là hỗ trợ các tổ chức nghiên cứu và giáo dục các nước hoàn thành vai trò của mình theo ba mục tiêu: giáo dục, nghiên cứu và dịch vụ xã hội. Các mục tiêu này được hiện thực hóa thông qua sự cộng tác với các đại học thuộc vùng Flanders. Chương trình được thực hiện trong 12 năm với hai giai đoạn, giai đoạn 1 sẽ được tổng kết trong năm nay.

 

Poster 40 ý tưởng sáng tạo được dự án VLIR chọn tài trợ kinh phí nghiên cứu và triển khai

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×