English | Français   rss
Liên kết
Lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và học tập, quán triệt Nghị quyết TW 8 Khóa XII (29-01-2019 10:22)
Góp ý

Ngày 28/1/2019, tại Hội trường 03 Lê Lợi, Cơ quan Đại học Huế đã tổ chức Lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và học tập, quán triệt Nghị quyết TW 8 Khóa XII của Đảng. Tham dự có TS.Trương Quý Tùng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Giám đốc Đại học Huế.

 

 

Trong diễn văn kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng đọc tại buổi lễ, TS.Trương Quý Tùng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, đã ôn lại lịch sử và truyền thống anh hùng của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Với những thành tựu to lớn đã đạt được trong suốt 89 năm qua, chúng ta tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 

Đảng bộ cơ quan Đại học Huế là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Đại học Huế. Trong năm 2018, Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhiều tập thể và cá nhân được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. TS.Trương Quý Tùng lưu ý đảng viên bên cạnh giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng phải chú trọng hiệu quả công tác chuyên môn.

 

Nhân dịp này, Đảng uỷ Cơ quan Đại học Huế đã trao tặng giấy khen cho 06 tập thể và 16 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

TS.Trương Quý Tùng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đại học Huế tặng giấy khen cho 06 tập thể Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

TS.Trương Quý Tùng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đại học Huế tặng giấy khen cho 16 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

Cùng với tổ chức Lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó thường trực Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phùng Văn Vinh đã triển khai quán triệt các nội dung Nghị quyết TW 8 Khóa XII trong toàn thể đảng viên Đại học Huế.

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×