English | Français   rss
Liên kết
Đảng ủy Đại học Huế khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2024 (03-05-2024 09:09)
Góp ý

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và 139 năm Ngày Quốc tế lao động; 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024). Đảng ủy Đại học Huế đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2024. Tham dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; đồng chí Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế; đại diện lãnh đạo các đảng ủy, chi ủy cơ sở và toàn thể các học viên lớp học.

 

Đồng chí Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế phát biểu khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2024

 

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới được Đảng uỷ Đại học Huế tổ chức định kỳ hàng năm cho các đảng viên mới được kết nạp trong toàn Đảng bộ Đại học Huế. Năm nay, lớp học được tổ chức với số lượng 222 đảng viên mới trong đó có 175 đảng viên là sinh viên và 47 đảng viên là cán bộ.

 

Các đại biểu và học viên tham gia Lễ khai giảng

 

Mục đích của lớp học nhằm cung cấp cho đảng viên mới - những người mới gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam nắm vững một số nội dung cốt lõi về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các vấn đề về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nền quốc phòng, an ninh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; các thông tin thời sự, kinh tế xã hội trong nước và quốc tế và động lực phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cho mỗi đồng chí đảng viên mới theo chương trình học tập lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới của Ban Tuyên giáo Trung ương. Trên cơ sở đó, nhằm củng cố kiến thức, xây dựng lý tưởng và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự tất thắng của chủ nghĩa xã hội trong tương lai; đồng thời phát huy tính tiên phong của người đảng viên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong công tác, học tập và rèn luyện.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế trình bày chuyên đề tại lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2024

 

Trong những năm qua, số lượng quần chúng ưu tú được kết nạp ở Đảng bộ Đại học Huế luôn được duy trì ở mức trung bình gần 200 đảng viên được kết nạp/năm, kết quả này thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng của các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Đại học Huế đối với công tác phát triển đảng viên nhằm đạt chỉ tiêu kết nạp 1.000 đảng viên trong nhiệm kỳ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trần Đức

 

 

Liên kết
×