English | Français   rss
Liên kết
Tập trung chỉ đạo, lãnh đạo hệ thống chính trị Đại học Huế thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 (27-07-2022 16:39)
Góp ý

 

Chiều ngày 26/7/2022, Đảng ủy Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế lần thứ XVII mở rộng, nhằm sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế; PGS.TS. Lê Anh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế; PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Huế; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế và các đồng chí Bí thư cấp uỷ, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Đại học Huế.

 

 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Toàn cảnh Hội Nghị

 

Tại Hội nghị, Đảng ủy Đại học Huế đã báo cáo một số kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong toàn Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm 2022:

 

Chỉ đạo xây dựng và ban hành Đề án phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia; xây dựng, hoàn thiện 03 đề án của 03 đơn vị: Đề án phát triển Trường Đại học Y - Dược theo mô hình “Trường - Viện” cấp quốc gia, hướng tới đạt chuẩn quốc tế vào năm 2045; Đề án phát triển Trường Đại học Sư phạm trở thành Trường Đại học Sư phạm trọng điểm quốc gia; Đề án xây dựng Viện Công nghệ sinh học thành trung tâm công nghệ sinh học quốc gia tại miền Trung; sửa đổi, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế và các trường đại học thành viên phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Chỉ đạo thực hiện công tác kết thúc nhiệm kỳ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Đại học Huế và hoàn thành quy trình, thủ tục công nhận Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo thực hiện quy trình công nhận Hiệu trưởng và bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng theo nhiệm kỳ của Hội đồng trường các trường đại học thành viên. Chỉ đạo thành lập Trung tâm Khảo thí – Đại học Huế. Lãnh đạo tốt việc tổ chức tuyển sinh đại học năm 2022; hoàn thành công tác tuyển cao học đợt 1, năm 2022. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế. Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, biện pháp phòng, chống và hỗ trợ phòng, chống đại dịch COVID-19, góp phần tạo thành công chung trong công tác phòng, chống đại dịch của tỉnh Thừa Thiến Huế và cả nước. Đặc biệt, trong năm 2022, Đại học Huế và các trường đại học thành viên kỷ niệm 65 năm xây dựng, phát triển (1957-2022), Đảng ủy Đại học Huế đã tích cực chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm đã tạo ra sự lan tỏa lớn của xã hội đối với đơn vị có bề dày truyền thống đào tạo của miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

 

Về công tác xây dựng Đảng đã có nhiều hoạt động nổi bật, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng, củng cố Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; tổ chức Hội nghị thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII với sự tham gia của hơn 2.200 đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Đại học Huế. Hoàn thành công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021, với kết quả có 03 đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10 đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; 31 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 128 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 05 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ; 321 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 1677 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 64 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và 08 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

 

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025 trong toàn Đảng bộ Đại học Huế; triển khai xây dựng và hoàn thiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Đại học Huế về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Đại học Huế; triển khai sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; xây dựng chương trình và triển khai công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy 6 tháng đầu năm theo kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển Đảng: tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2022 của Đảng bộ Đại học Huế cho 149 đảng viên; chỉ đạo tổ chức 04 lớp bồi dưỡng Đối tượng kết nạp Đảng với 562 quần chúng ưu tú; kết nạp 115 đảng viên…

 

Đảng ủy Đại học Huế đã xác định một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022:

 

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị: chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể các cấp tổ chức thực hiện tốt công tác tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023;  chỉ đạo hoàn thành 03 đề án của 03 đơn vị: Đề án phát triển Trường Đại học Y - Dược theo mô hình “Trường - Viện” cấp quốc gia, hướng tới đạt chuẩn quốc tế vào năm 2045; Đề án phát triển Trường Đại học Sư phạm trở thành Trường Đại học Sư phạm trọng điểm quốc gia; Đề án xây dựng Viện Công nghệ sinh học thành trung tâm công nghệ sinh học quốc gia tại miền Trung để bổ sung vào Đề án phát triển Đại học Huế. Chỉ đạo công tác thẩm định, phê duyệt Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2022-2026. Chỉ đạo hoàn thành đạt kết quả cao trong công tác tuyển sinh đại học và sau đại học năm 2022. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch đánh giá và kiểm định cơ sở giáo dục chu kỳ 2 và kiểm định các chương trình đào tạo bậc đại học, thạc sĩ; công bố báo cáo công khai năm học 2021 – 2022; thực hiện cập nhật dữ liệu cho các hệ thống, tổ chức xếp hạng đại học trên thế giới… Chỉ đạo tăng cường các hoạt động của các nhóm nghiêm cứu mạnh Đại học Huế. Triển khai công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 của Đại học Huế theo kế hoạch đạt kết quả. Lãnh đạo triển khai hiệu quả công tác hợp tác quốc tế: ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác; tổ chức các đoàn đi làm việc, học tập ở nước ngoài và tiếp đón khách quốc tế trong khuôn khổ các chương trình, dự án hợp tác quốc tế.

 

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng: tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp theo hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy. Chỉ đạo công tác thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025. Ban hành Nghị quyết của Đảng ủy Đại học Huế về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Đại học Huế. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đảng viên trong toàn Đảng bộ Đại học. Triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2022. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo các kế hoạch đã đề ra. Hướng dẫn, chỉ đạo các đảng ủy cơ sở đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong toàn Đảng bộ, phấn đấu đạt chỉ tiêu đã đề ra của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Huế.

 

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế đã xác định mục tiêu lớn nhất của Đại học Huế trong thời gian tới là tập trung mọi nguồn lực phát triển thành Đại học Quốc gia. Và để thực hiện mục tiêu đó, Đảng ủy Đại học Huế cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị trong Đại học Huế thực hiện tốt các nhiệm vụ: định hướng các giải pháp thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia theo Nghị quyết 54 năm 2019 của Bộ Chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quản trị và quản lý của Đại học Huế trong việc thực hiện Luật Giáo dục đại học và Nghị định 99/2019/NĐ-CP; các giải pháp về thực hiện chủ trương tự chủ đại học; việc thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; các giải pháp về nguồn tài chính và cơ sở vật chất trong toàn Đại học Huế phục vụ mục tiêu phát triển bền vững; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ giảng viên có chức danh, học vị cao tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư; các giải pháp nhằm tăng sức cạnh tranh về đào tạo với các cơ sở đào tạo đại học trong khu vực và cả nước; công tác đánh giá, kiểm định chất lượng đào tạo.

 

PGS.TS. Lê Anh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế báo cáo tại Hội nghị

 

Hội nghị đã nghe PGS.TS. Lê Anh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế trình bày phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023 và định hướng phát triển Đại học Huế trong thời gian tới.

 

Các đại biểu đã báo cáo tham luận tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị các đại biểu đã có các ý kiến tham luận về các vấn đề: các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh đại học và sau đại học; vấn đề về tự chủ đại học trên các phương diện hoạt động của cơ sở giáo dục đại học; hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu cung ứng nhân lực cho doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh của Đại học Huế; khai thác các nguồn lực để phát triển; các vấn đề về sử dụng các nguồn lực dùng chung trong toàn Đại học Huế; góp ý về Nghị quyết chuyên đề về phát triển Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đại học Huế giai đoạn 2022-2025 và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ nhằm mục tiêu phát triển Đại học Huế nói chung và các đơn vị nói riêng.

 

Nhân dịp này, Đảng ủy Đại học Huế cũng đã tri ân PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Huế đã có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển chung của Đại học Huế trong thời gian qua

 

 

Văn phòng ĐUHĐ&ĐT

 

 

Liên kết
×