English | Français   rss
Liên kết
Đảng ủy Đại học Huế tổ chức Hội nghị Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Đại học Huế giai đoạn 2025-2030, 2026-2031 (08-09-2022 18:40)
Góp ý

 

Ngày 07-08/9/2022, Đảng ủy Đại học Huế đã tổ chức các Hội nghị Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Đại học Huế giai đoạn 2025-2030, 2026-2031. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Chương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế; đồng chí Lê Anh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế; đồng chí Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và đại biểu tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Đại học Huế theo thành phần của từng Hội nghị.

 

Đồng chí Huỳnh Văn Chương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Hội nghị lần này, Đại học Huế thực hiện quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy; Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Đại học Huế nhiệm kỳ 2025-2030 và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Đại học, Giám đốc, Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác quy hoạch cán bộ.

 

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đại học Huế luôn xác định công tác quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đại học Huế trong những nhiệm kỳ qua đã được Đại học Huế thực hiện tốt, đảm bảo các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Cán bộ được quy hoạch đã đảm bảo sự kế thừa liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển bền vững của Đại học Huế.

 

Trần Đức

 

 

Liên kết
×