English | Français   rss
Liên kết
Đảng ủy Đại học Huế khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023 (10-03-2023 10:50)
Góp ý

 

Sáng 10/3/2023, Đảng ủy Đại học Huế đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023. Tham dự có đại diện Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; đồng chí Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế; đại diện lãnh đạo các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc cùng toàn thể học viên của lớp học.

 

Đồng chí Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2013 của Đảng ủy Đại học Huế

 

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được Đảng ủy Đại học Huế tổ chức định kỳ hàng năm cho quần chúng ưu tú ở một số đảng bộ, chi bộ cơ sở chưa được ủy quyền tổ chức bồi dưỡng nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng của các đơn vị.

 

Năm nay, lớp bồi dưỡng có 68 học viên, đa số học viên là sinh viên và cán bộ trẻ ưu tú của các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Tham gia lớp bồi dưỡng các học viên sẽ được cung cấp một số nội dung, kiến thức cơ bản về: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội,  phương hướng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và tình hình thời sự trong nước và quốc tế… Qua đó đó giúp học viên củng cố kiến thức, xây dựng lý tưởng, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, chân chính; đồng thời giúp quần chúng ưu tú phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác, học tập của mình.

 

Trần Đức

 

Liên kết
×