English | Français   rss
Liên kết
Đảng uỷ Đại học Huế khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2023 (05-05-2023 09:51)
Góp ý

 

Chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 138 năm Ngày Quốc tế lao động và kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 05/5/2022, Đảng ủy Đại học Huế đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2023. Tham dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế; đồng chí Đỗ Thị Xuân Dung, Đảng ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế cùng các học viên lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2023.

Đồng chí Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế phát biểu khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2023

 

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới của Đảng ủy Đại học Huế tổ chức năm nay có số lượng 242 đảng viên, trong đó có 51 cán bộ, 191 sinh viên, học viên.

 

Trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Đại học Huế đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, tiếp tục duy trì mức trung bình kết nạp vào Đảng khoản 200 quần chúng ưu tú trong một năm.

 

Lớp học được tổ chức theo Chương trình học tập lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới của Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm cung cấp cho các đảng viên những nội dung cơ bản, cốt lõi về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các vấn đề về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nền quốc phòng, an ninh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; về vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; các thông tin thời sự kinh tế, xã hội trong nước, quốc tế và động lực phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cho mỗi đồng chí đảng viên mới.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế báo cáo tại Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2023 của Đảng ủy Đại học Huế

Trần Đức

Liên kết
×