English | Français   rss
Liên kết
Hội đồng Đại học Huế họp phiên thứ 9 (06-07-2023 15:28)
Góp ý

 

Ngày 06/7/2023, Hội đồng Đại học Huế đã tổ chức phiên họp lần thứ 9 nhằm thông qua các chủ trương, quyết định nhiều chính sách lớn của Đại học Huế và các trường đại học thành viên với sự điều hành của GS.TS. Trần Đăng Hòa, Thành viên điều hành Hội đồng Đại học Huế, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Tham dự có PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế cùng các thành viên Hội đồng Đại học Huế.

 

Thành viên Hội đồng Đại học Huế chụp ảnh lưu niệm tại phiên họp lần thứ 9

 

Tại phiên họp, các thành viên đã thảo luận, thống nhất và tán thành thông qua các nội dung: Chương trình công tác của Hội đồng ĐHH; phê duyệt một số chủ trương và công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng Đại học Huế đối với các trường đại học thành viên: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Luật, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Khoa học...; thông qua các đề án của các trường, viện thành viên nhằm thực hiện mục tiêu phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia theo chủ trương của Đảng, Nhà nước: Đề án phát triển Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế theo mô hình Trường - Viện cấp quốc gia, hướng tới đạt chuẩn quốc tế vào năm 2045; Đề án phát triển Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trở thành Trường Đại học Sư phạm trọng điểm quốc gia; Đề án thành lập Viện Công nghệ sinh học quốc gia miền Trung; Phê duyệt một số đề án thực hiện chủ trương tái cấu trúc Đại học Huế: Đề án thành lập Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội; Đề án thành lập Viện Chuyển đổi số và Học liệu; Đề án đổi tên Trung tâm Khảo thí thành Viện Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục và thông qua chủ trương sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị vào Đại học Huế và phát triển thành trường đại học thành viên của Đại học Huế; Thông qua các phương án, quy định, quy chế của Đại học Huế về công tác cán bộ, công tác tài chính của Đại học Huế; các quy chế của các trường đại học thành viên: Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế tài chính...

Liên kết
×