English | Français   rss
Liên kết
Học bổng Qũy Giáo dục Việt Nam (VEF) 2008 (16-08-2006 15:41)
Góp ý
Qũy Giáo dục Việt Nam (VEF) thông báo về chương trình học bổng VEF 2008. Qúa trình nộp đơn và tuyển chọn Nghiên cứu sinh VEF là một quá trình mở, cạnh tranh và minh bạch. Các ứng viên không phải nộp bất kỳ khoản lệ phí nào để tham dự vào quy trình tuyển chọn này. Tiêu chí lựa chọn bao gồm trình độ học vấn, năng lực trí tuệ, các kỹ năng tiếng Anh và khả năng cống hiến khoa học cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu của Việt Nam.

VEF dự định sẽ cấp 40 suất học bổng cho năm học 2008.

VEF sẽ bắt đầu nhận đơn xin học bổng cho năm học 2008 trực tiếp trên mạng, từ 8 giờ ngày 15/8/2006 đến 8 giờ ngày 30/9/2006 (giờ Việt Nam).

1. Các ngành học được VEF cấp học bổng:

VEF cấp học bổng cho chương trình học lấy bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ tại những trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ, cho các ngành khoa học và công nghệ như: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Y tế Công cộng, Công nghệ Thông tin và các ngành kỹ thuật.

2. Đối tượng được nộp đơn xin học bổng VEF:

Để nộp đơn xin học bổng VEF, ứng viên phải đáp ứng được tất cả các yêu cầu dưới đây:

  • Là công dân mang quốc tịch Việt Nam và không là công dân Việt Nam thường trú dài hạn tại một quốc gia khác.

  • Là sinh viên năm cuối (sẽ tốt nghiệp đại học trước tháng 7/2008),  hoặc đã có bằng Cử nhân chính quy trong các ngành khoa học và công nghệ

  • Điểm trung bình đại học tối thiểu là 7.00/10.00 (Các thang điểm khác phải quy đổi tương ứng sang thang điểm 10 theo mẫu của VEF. Bảng quy đổi điểm có tại http://www.vef.gov/download/conversion_table.htm

  • Có chứng chỉ International hoặc Institutional TOEFL tối thiểu là 500 điểm cho Paper - based Test (PBT) (tương ứng với 173 điểm cho Computer - based Test (CBT) và 61 điểm cho Internet - based Test (iBT)). Đây là yêu cầu bắt buộc, áp dụng cho tất cả các ứng viên kể cả các ứng viên đã có bằng Đại học hoặc Thạc sĩ từ những nước sử dụng tiếng Anh.

3. Quy trình tuyển sinh VEF:

Quy trình A: Áp dụng cho ứng viên có đủ các điều kiện yêu cầu ở phần 2

Có 3 vòng tuyển chọn:

Vòng 1: Xét duyệt hồ sơ:

Từ 8 giờ ngày 15/8/2006 đến 8 giờ ngày 30/9/2006 (giờ Việt Nam): Đăng ký dự tuyển trực tiếp trên mạng. Sau khi loại hồ sơ dựa trên thành tích học tập, các ứng viên đủ tiêu chuẩn sẽ được mời tham dự một kỳ thi Toán đặc biệt do Viện Khảo thí Giáo dục ra đề (ETS) và Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) tổ chức vào tháng 11 năm 2006 (thời gian và địa điểm thi sẽ được thông báo sau).

Vòng 2: Thi chuyên môn

Các ứng viên sẽ được phân theo ngành học và được xếp hạng dựa trên kết quả thi Toán. Hồ sơ của các ứng viên có điểm thi toán nằm ở nhóm 50% đầu tiên trong mỗi ngành học sẽ được các chuyên gia của Viện Hàn lâm Hoa Kỳ xét duyệt. Tiêu chí để xét duyệt hồ sơ ở vòng này là các thành tựu và tiềm năng cống hiến cho khoa học được thể hiện thông qua kết quả học tập, kết quả thi Toán, kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu, các giải thưởng, bằng khen và bài tiểu luận. Những ứng viên được đề nghị bởi Viện Hàn lâm Hoa Kỳ sẽ phải nộp điểm GRE (Graduated Record Examination) cho VEF trước ngày 1/6/2007. Các ứng viên có điểm GRE từ 1050 trở lên sẽ được mời tham dự kỳ thi vấn đáp.

Lưu ý: Từ nay đến tháng 6 năm 2007 sẽ có 2 kỳ thi GRE được tổ chức ở Việt Nam vào tháng 10 năm 2006 và tháng 2 năm 2007.

Vòng 3: Thi vấn đáp

Vào tháng 9 năm 2007, kỳ thi vấn đáp sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh bởi các giáo sư và các nhà khoa học Hoa Kỳ tại Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian thi vấn đáp cho mỗi ứng viên là 45 phút. Các nhà khoa học Hoa Kỳ sẽ giới thiệu cho VEF những thí sinh đủ tiêu chuẩn để xét cấp học bổng. Học bổng sẽ được quyết định sau khi những thí sinh này nhận được thư chấp nhận chính thức vào một chương trình sau đại học thuộc Liên hiệp Đồng minh VEF (VEF Alliance) hoặc một chương trình sau đại học hàng đầu chấp nhận điều khoản hỗ trợ tài chính của VEF.

Quy trình B: Áp dụng cho những ứng viên có đủ các điều kiện đã nêu ở phần 2 và được nhận vào một chương trình sau đại học hàng đầu của Hoa Kỳ. Chương trình sau đại học này phải thuộc Liên hiệp Đồng minh VEF hoặc chấp nhận điều khoản hỗ trợ tài chính của VEF.

VEF sẽ nhận đơn cho quy trình B qua trang web của Quỹ vào tháng 2 năm 2008

Có 2 vòng tuyển chọn:

Vòng 1: Xét duyệt hồ sơ:

Từ tháng 2 đến giữa tháng 3 năm 2008, VEF nhận hồ sơ qua mạng và xét đơn của những ứng viên đã tự xin học và đã được nhận vào một chương trình sau đại học hàng đầu về khoa học và công nghệ của Hoa Kỳ cho khóa học mùa thu 2008. Chương trình này phải là thành viên của Liên hiệp Đồng minh VEF hoặc phải đồng ý với điều khoản hỗ trợ tài chính của VEF.

Vòng 2 - Phỏng vấn:

Vào đầu tháng 4 năm 2008, những ứng viên xuất sắc nhất sẽ được mời đi phỏng vấn. Những người được đề cử sẽ được giới thiệu với Hội đồng Quản trị VEF để xét duyệt.

Hội đồng Quản trị VEF sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về học bổng VEF cho hai quá trình A và B vào tháng 4 năm 2008.

Lưu ý: Quy trình tuyển sinh kể trên của VEF là kế hoạch dự kiến cho năm học 2008 và có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của Quỹ. Mọi thay đổi sẽ chỉ được thông báo qua trang web của VEF tại http://www.vef.gov

 

Mọi thông tin chi tiết, mẫu đơn xin xem tại http://www.vef.gov/news.php?id=153

Câu hỏi về quá trình tuyển sinh VEF năm học 2008 xin liên hệ theo địa chỉ:

E-mail          :  vef2008@vef.gov  hoặc

Điện thoại    : 04 936 3670

HS (Theo www.vef.gov)

Liên kết
×