English | Français   rss
Liên kết
Dự tuyển học bổng VEF 2008: Ứng viên cần chuẩn bị những gì? (17-08-2006 15:47)
Góp ý
Để hoàn tất mẫu đơn dự tuyển học bổng VEF 2008 trên mạng, ứng viên cần chuẩn bị theo hướng dẫn sau:
<body>

1. Bảng điểm: Ứng viên cần chuẩn bị Bảng điểm Đại học công chứng hoặc có dấu của trường bằng tiếng Anh với điểm trung bình không dưới 7.00/10.00

2.Điểm TOEFL: Nếu chưa có chứng nhận TOEFL với tối thiểu 500 điểm cho Paper-based Test (PBT) (tương ứng với 173 điểm cho Computer-based Test (CBT)) và 61 điểm cho Internet-based Test (iBT) hoặc chứng nhận TOEFL đã hết giá trị (24 tháng đối với International TOEFL và 12 tháng đối với Institutional TOEFL, ứng viên cần liên hệ ngay với văn phòng Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) tại Hà Nội (ĐT: 04-773-2411, website: www.iigvietnam.com) để đăng ký và tự trả lệ phí thi International TOEFL hoặc Institutional TOEFL. Ứng viên cần đăng ký sớm để nhận được kết quả trước ngày hết hạn nộp đơn của VEF.

Lưu ý quan trọng:  Đến ngày hết hạn nộp đơn, nếu ứng viên nào chưa có Bảng điểm Đại học và chứng nhận TOEFL theo yêu cầu ở trên thì hồ sơ của ứng viên đó sẽ tự động bị loại.

3. Bài tiểu luận: Chuẩn bị một bài tiểu luận bằng tiếng Anh, trình bày 3 lý do tại sao muốn xin học chương trình sau đại học tại Hoa Kỳ bằng học bổng VEF. Ứng viên cũng cần trình bày rõ mục tiêu của mình và lý giải VEF có thể giúp đỡ đạt mục tiêu đó như thế nào. Bài viết phải rõ ràng, tiếng Anh tốt và không dài quá hai trang giấy A4, dòng đơn. Chất lượng bài viết là yếu tố đặc biệt quan trọng trong việc lựa chọn ứng viên đủ điều kiện được xem xét để cấp học bổng VEF. Sau đây là một số gợi ý:

Các kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu:

  • Nêu những kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu

  • Trình bày một thử thách trong khoa học đã trải qua (có thể thành công hoặc thất bại nào đó đáng nhớ), cách đối mặt với thử thách đó và các bài học rút ra sau đó.

Kế hoạch trong tương lai:

  • Lĩnh vực khoa học muốn nghiên cứu (có thể nêu một hoặc vài lĩnh vực chuyên ngành, hoặc các vấn đề nghiên cứu chung theo thứ tự ưu tiên)

  • Nêu rõ mục đích và mức độ của đề án này.

  • Diễn giải đề án dự định nghiên cứu sẽ đóng góp như thế nào cho việc xây dựng nền Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 Theo www.vef.gov

</body>
Liên kết
×